(S) i Region Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne

Besöksadress:
Rådhus Skåne
Kristianstad

Postadress:
JA Hedlunds väg
291 89 Kristianstad
Tel. växel: 044-309 30 00
E-post: region@skane.sap.se


Henrik Fritzon
Ordförande regionstyrelsen
Gruppledare (S)
Tel. arb: 044-309 30 48
E-post: henrik.fritzon@skane.se

Regionråd (S)


Anna-Lena Hogerud
ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 044-309 32 60
E-post: Anna-Lena.Hogerud@skane.se


Amela Hodzic
ordförande upphandlingsstrategiutskottet och
vice ordförande personalnämnden
Tel: 0725-52 53 44
E-post Amela.Alisic-Hodzic@skane.se


Stefan Svalö
ordförande kollektivtrafiknämnden
Tel: 044-3093031
E-post: stefan.svalo@skane.se


Joakim Sandell
ordförande sjukvårdsområde SUS
Tel:044-309 30 37
E-post: Joakim.Sandell@skane.se


Yvonne Augustin
ordförande sjukvårdsområden SUND
Tel: 0768-871116
E-post: Yvonne.Augustin@skane.se


Maria Nyman-Stjärnskog
ordförande sjukvårdsområde KRYH
Tel:044-309 30 19
E-post: Maria.Nyman-Stjarnskog@skane.se
Politiska sekreterare 

Mattias Olsson
Kanslichef
Tel. arb: 044-309 33 98
SMS: 0706-26 33 98
E-post: mattias.olsson@skane.se

Tony Johansson
Chefstrateg och mediekontakt
Tel.arb: 044-309 30 40
SMS: 0725-64 04 30
E-post:Tony.j.johansson@skane.se

Jorun Koca Jakobsson
Planeringschef
Politisk sekreterare för Henrik Fritzon
Tel.arb: 044-309 31 98
SMS: 0768-87 19 71
E-post: jorun.koca-jakobsson@skane.se

  

Henrik Månsson
Hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukvårdsnämnd KRYH.
Politisk sekreterare för Maria Nyman-Stjärnskog och Anna-Lena Hogerud
Tel.arb:044-309 30 98
SMS: 0768-871040
e-post: henrik.mansson@skane.se 

 

Emma Bruce
Kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden
och kulturnämnden.
 
Politisk sekreterare för Stefan Svalö, Ilmar Reepalu
och Torbjörn Lövendahl
Tel.arb: 044-309 30 54
SMS: 0768- 89 04 87
E-post: emma.bruce@skane.se

Sara Mellander
Upphandlingsstrategiutskottet och personalnämnden.
Politisk sekreterare för Amela Hodzic
Telefon: 044-309 30 67
Mobiltelefon: 0725-05 63 55
E-post: Sara.Mellander@skane.se

Daniel Johansson (tjänstledig)
Sjukvårdsnämnderna SUS, och SUND. 
Politisk sekreterare för Yvonne Augustin och Joakim Sandell
Telefon: 044-309 30 55
Mobiltelefon: 0725-51 66 91
E-post: Daniel.R.Johansson@skane.se

Fanny Johansson
Sjukvårdsnämnden SUND och habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Politisk sekreterare för Yvonne Augustin
Telefon: 044-309 30 49
Mobiltelefon: 0725-99 77 90
E-post: fanny.l.johansson@skane.se 

Anders Westin 
Sjukvårdsnämnd SUS
Politisk sekreterare för Joakim Sandell
Telefon:
Mobiltelefon:
E-post: anders.westin@skane.se 

Malin Tykesson
Pressekreterare
Telefon: 044-309 30 97
Mobiltelefon: 0725-99 76 04
E-post: Malin.Tykesson@skane.se

Per Wilkens
Kommunikatör
Mobilelefon: 0725-99 94 09
E-post: per.wilkens@skane.se

Daniel Wolski
Gruppsekreterare
Telefon: 044-309 30 88
Mobiltelefon: 0725-99 76 20
E-post: Daniel.Wolski@skane.se

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-10 09:17