Uttalande om att Skåne ska åter til full sysselsättning

Skåne ska åter till full sysselsättning

 

På sin kongress antog Socialdemokraterna i Skåne ett ambitiöst sysselsättningsmål. Till 2020 ska Skåne ha lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet.

 

 

Arbetslösheten i Sverige är 8,5 procent. I Skåne är den avsevärt högre än riksgenomsnittet, och sysselsättningsgraden är lägst i landet. Ungdomsarbetslösheten är så hög att Skåne har blivit ett av EU:s stödområden. För oss socialdemokrater är full sysselsättning den viktigaste samhällsfrågan. Därför sätter vi upp som regionalt delmål att arbetslösheten i Skåne ska vara lägre än riksgenomsnittet senast 2020.

 

För att nå full sysselsättning måste flera olika politiska instrument användas.

 

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken måste återupprättas och investeringarna i infrastruktur, utbildning och bostäder öka. Med aktiv arbetsmarknadspolitik blir arbetsmarknaden mer effektiv, och med ökade investeringar tillses att efterfrågan på arbetskraft hålls uppe. En hög investeringsnivå pressar på så sätt ned arbetslösheten.  

 

 

En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att arbetsmarknaden

ska fungera väl. Därför bör bostadsinvesteringarna särskilt inriktas på att bygga fler hyresrätter. Allmännyttan ska leda utvecklingen.

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-26 22:57