Uttalande om den skånska sjukvården

Det är tid att satsa på sjukvården 

 

För oss skånska socialdemokrater är sjukvården valets viktigaste fråga. Vinner vi valet i Region Skåne ska vi omedelbart sätta stopp för nedskärningarna i sjukvården och istället anställa mer vårdpersonal, skapa fler vårdplatser, öppna fler vårdcentraler och vårdcentralsfilialer. Väntetiderna i vården ska kortas genom en ny mer ambitiös vårdgaranti. Avgifterna ska sänkas.

 

På så sätt ska vi vända den negativa utvecklingen i sjukvården som vi sett under den moderatledda Femklöverns ledarskap. Den har skurit ned i den skånska sjukvården. I synnerhet har sjukhusen drabbats. Färre vårdplatser och färre anställda har lett till försämrad kvalité och arbetsmiljö för den vårdpersonal som idag sliter för att erbjuda patienterna bra vård. På akutmottagningarna är köerna stundtals långa. Flera förlossningskliniker har kapacitetsproblem. Flera ogenomtänkta omorganiseringar har tagit tid och kraft från vårdpersonalens arbete med patienterna.

 

Vårt budskap är klart och tydligt: Nedskärningarna ska stoppas. Det är tid att satsa på sjukvården. 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-26 22:57