Rivstart för Skåne från 0 till 100 dagar

Ladda ner dokumentet Rivstart för Skåne

Fyra år av borgerligt styre i Skåne har inneburit att välfärden försvagats. Samtidigt som arbetslösheten har sprungit iväg är 1500 färre anställda inom sjukvården. 150 vårdplatser har försvunnit på sjukhusen. Det motsvarar ett helt sjukhus av Trelleborgs eller Ängelholms storlek. Dessutom har köerna vuxit till planerad vård. Idag väntar 65 000 patienter i kö, detta är en ökning med nästan 20 000 på fyra år. Det förekommer överbeläggningar och underbemanning i flera verksamheter. Kollektivtrafiken är ett annat område där skåningarna har upplevt försämringar. Samtidigt som trafiken uppvisat stora brister med trängsel, förseningar och inställda avgångar har priser höjts med sammanlagt 20 procent.

Skåne behöver en rivstart för att ta sig ur denna negativa spiral. Vi hoppas på väljarnas förtroende att leda regionen under nästa mandatperiod. Här presenterar vi en del av de beslut som vi avser att fatta under de 100 första dagarna efter ett maktskifte.

En miljard till hälso- och sjukvården. Vi sätter stopp för nedskärningarna i den skånska vården genom att tillföra en extra miljard. Förstärkningar av cancersjukvård, kvinnosjukvården, psykiatrin och missbruksvården är särskilt prioriterade.

Investera i en förbättrad och utbyggd kollektivtrafik. Skånetrafiken kommer att tillföras upp emot 300 miljoner kronor för att klara detta.

Skattehöjning på 30-40 öre. Det är så mycket som behövs för att vända trenden och skapa en positiv utveckling. Med en borgerlig regering kan regionskatten behöva höjas med upp till 60 öre.

Avgiftsfri barnsjukvård. Avgiftsfri sjukvård ska återinföras för barn och unga till och med 19 års ålder.

Avgiftsfri mammografi och cellprovstagning. Avgiftsfria tester kommer att leda till att fler kvinnor testar sig och vi kan därmed tidigt finna och behandla fler fall av bröst- och livmoderhalscancer. Detta innebär att vi måste förstärka cancervården.

Akutvårdsgaranti. Ingen ska behöva vänta mer än fyra timmar på en akutmottagning.

Prehospitala akutteam återinförs.

Tydlig styrning av Primärvården Skåne. Region Skåne ska inte avhända sig ansvaret för en tillgänglig primärvård i hela Skåne. Det behövs vårdcentraler på Lindängen, i Södra Sandby, Hästveda och på Skånes mindre orter.

Oförändrade biljettpriser inom kollektivtrafiken. Skånetrafikens priser har höjts med 20 procent av regionens borgerliga ledning under de sista fyra åren.

Inleda en jobbturné. Företrädare för Region Skånes högsta politiska ledning ska ut på en skånsk turné för att träffa kommunala företrädare. Detta för att samordna kommunernas och regionens insatser mot arbetslösheten och för nya jobb. Det kan exempelvis handla om satsningar på turism och miljöföretagande samt att hitta lösningar för att erbjuda fler praktikplatser.

100 miljoner kronor till jämställda löner. Årligen kommer det att avsättas en pott för att uppnå rättvisare löner mellan mans- och kvinnodominerade yrken i Region Skåne.
 
Trygga anställningar. Det utbredda bruket av visstidsanställda ska minskas till förmån för tryggare anställningsformer. Dessutom ska målet om heltid en rättighet, deltid en möjlighet bli en realitet.

Avbryta upphandlingar. Vi vill avbryta de överklagade upphandlingarna av städning vid Skånes universitetssjukhus och Trelleborgs lasarett samt ryggortopedi vid Ängelholms sjukhus.

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-14 21:15