Det livslånga lärandet

 

En av de stora strukturella förändringarna i de industrialiserade länderna är ökningen och betydelsen av kunskap och kompetens. Framtidens samhälle kännetecknas av hög kunskaps- och forskningsintensitet, och i den internationella konkurrensen är det ofta viktigare att snabbt kunna ta fram nya och kvalitativt bättre produkter, än att öka farten på det löpande bandet. Samhället måste kunna tillgodose såväl människors personliga behov och önskemål som näringslivets efterfrågan. Då ökar dels utbildningsnivån i samhället, dels människors livskvalitet.