Ett Skåne i arbete

 

Socialdemokratin ställer kampen mot arbetslösheten främst. Arbetslöshet leder till resurs-slöseri, ökade klyftor och urholkad trygghet. Arbetslöshet bryter ner människors livslust och framtidstro. Arbetslöshet isolerar människor och leder alltför ofta till social utslagning, missbruk och kriminalitet.

Sedan vi socialdemokrater vann regeringsmakten 1994 har 280 000 nya jobb skapats i Sverige. Och på den senaste partikongressen i Malmö 2005 slog vi fast att målet är full sysselsättning. Initialt ska den öppna arbetslösheten pressas tillbaka till fyra procent. I Skåne har vi en bit kvar till detta.

Vi vet att det är möjligt att pressa tillbaka arbetslösheten och återställa full sysselsättning. Vi har gjort det tidigare i historien. Men av erfarenheter från andra länder vet vi att ju längre ett samhälle lidit av arbetslöshet, desto svårare är det att komma tillrätta med den. Det beror dels på att de arbetslösas utbildning och erfarenheter hinner bli gamla, och dels på modlöshet och social utslagning.

Huruvida kampen mot arbetslösheten blir framgångsrik beror emellertid i hög grad på vilken politik vi för. För att åstadkomma ökad sysselsättning i Skåne måste vi ha en tillväxtfrämj-ande politik på alla områden. Vi måste ha en näringspolitik som stimulerar nya och växande företag, en arbetsmarknadspolitik som ser till att de arbetslösa är anställningsbara, en ut-bildningspolitik som förmår föra Skåne in i det nya kunskapssamhället och en god infra-struktur som gör hela Skåne attraktivt för företagsetableringar.