Regionens budget 2015

Regionfullmäktige antog den 9 december budget för Region Skåne 2015.

Bland prioriteringarna finns den skånska sjukvården, åtgärder mot arbetslöshet och arbete med miljö- och klimatfrågor.

Den rödgröna regionledningens mål är att hälsan i Skåne ska vara jämlikt och jämställt fördelad bland befolkningen och att sjukvården alltid ska erbjudas efter behov. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i valrörelsen varit tydliga med att den skånska sjukvården måste få mer resurser och arbetsro. Budgetförslaget innebär att sjukvården får full uppräkning för kostnadsökningar, uppräkning för demografiska förändringar samt att det enprocentiga så kallade effektiviseringskravet som funnits tidigare tas bort. Dessutom genomförs reformer inom sjukvården för 442 miljoner kronor.

Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande: – Vi sätter med denna budget stopp för nedskärningarna inom sjukvården och ger verksamheten utrymme att anställa fler. De områden där behoven är störst, d.v.s. cancervården, förlossnings­vården, akutsjukvården, hemsjukvård och psykiatrin prioriteras tydligt i denna budget. Dessutom gör vi satsningar på den framtida kompetensförsörjningen.

Förslaget till budget innehåller förslag på en oförändrad skattesats men det rödgröna styret lyckas trots detta skjuta till 1,4 miljarder till regionens verksamheter. Möjligheten för att skapa en bättre sjukvård underlättas av den rödgröna samarbetsregeringens vilja att utveckla vården med ökade statsbidrag.

Miljöpartiets gruppledare Anders Åkesson tycker att budgetförslaget visar på flera dimensioner av rödgrön politik. – Detta är en budget med begreppet hållbarhet i centrum. Vi ger sjukvården nya resurser och ger andrum för medarbetarna att utöva det de kan bäst; att vårda, behandla och förebygga. Men vi gör också en historiskt stor satsning på miljö, klimat och arbetsmarknadsfrågor.  Att vi avstår att höja taxorna i kollektivtrafiken nästa år är ett exempel. Denna budget låter Skåne växa samman – inte isär.

 

regionens budget för 2015

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-13 10:48