Skåneprogrammet: Ett Skåne för alla

Skåneprogrammet Ett Skåne för alla, är grunden för den politik socialdemokraterna vill föra i Skåne under mandatperioden 2014 -2018. Socialdemokraterna vill arbeta för ett Skåne för alla. Ett sådant Skåne präglas av full sysselsättning, sjukvård och omsorg i världsklass, goda utbildningsmöjligheter och hög miljömedvetenhet. Det är ett Skåne där alla kan känna sig hemma, och där alla delar av regionen kan växa. Ett sådant Skåne är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Där hushåller vi med de mänskliga och materiella resurserna. Där anpassas samhället efter vad miljön och människorna tål. Där uppfylls de grundläggande mänskliga behoven genom jämlikhet, mångfald, sammanhållning och demokrati.
Rättvisa och solidaritet ska vara våra ledord och ska prägla den politik som ska föras i Region Skåne.

Programmet har arbetats fram av den av partidistriktet i samarbete med arbetarekommuner och s-föreningar i Skåne och antogs av distriktskongressen i april 2014. Ladda ner och läs hela Ett Skåne för alla som pdf

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-30 11:00