Valmanifest: En jämlik skånsk sjukvård

Den 14 september är det val till Region Skåne (Skåne läns landsting). Då avgör väljarna hur Skåne ska styras de närmsta fyra åren. De senaste åtta åren har Region Skåne styrts av en moderatledd koalition där också Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet ingått. Denna majoritet har utsatt sjukvården för stora nedskärningar.

För Socialdemokraterna är prioriteringen tydlig. Vi vill lyfta den skånska sjukvården upp ur krisen. Får vi väljarnas förtroende att styra Region Skåne ska sjukvården göras mer jämlik. Alla ska garanteras lika bra vård, oavsett klasstillhörighet, kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller bostadsort. Så är det tyvärr inte idag. Vi vill att behoven skall styra och att sjukvården prioriterar så att de sjukaste får vård först. Vi lovar därför:

1. En utbyggd sjukvård med mer personal och fler vårdplatser

Sjukvården behöver både fler anställda och fler vårdplatser. Den skånska sjukvårdskrisen kan bara stoppas genom ett tillskott av mer resurser.

 Ytterligare 2000 medarbetare

 • 300 nya vårdplatser
 • Fler utbildningsplatser för vårdpersonal i Skåne

 
2. Mer tid för patienterna

I flera år har ambitionen varit att göra sjukvården så strömlinjeformad och kostnadseffektiv som möjligt. Allt som inte kan mätas och räknas har ifrågasatts. Orsaken är bland annat så kallade New Public Management-system där ekonomin sätts främst. Men detta stjäl tid från patienterna. Dessutom har utrymmet för personalen att stödja och trösta patienter och anhöriga krympt, trots att omvårdnaden är en viktig del av sjukvården.

Mycket av personalens tid upptas idag av administrativa pålagor orsakade av bristfälliga administrativa system och en brist på medicinska sekreterare. Minskningen av antalet vårdplatser har dessutom lett till att sjukhuspersonal får lägga mycket tid på att hitta plats för sina patienter. Personalens tid för patienterna måste ökas kraftigt.

Onödig administration som stjäl personalens tid för patienterna måste bort

 • IT-system ska bli effektivare
 • Fler medicinska sekreterare

 

3. Cancerbehandling inom fyra veckor 

Det finns mycket att vara stolt över inom den skånska cancervården, men trots det är väntetiderna till behandling av flera cancerformer oacceptabelt långa. Patienterna ska inte behöva genomlida ovisshet och brist på besked.

 

 • Snabb utredning vid misstanke om cancer
 • Operation eller annan behandling inom fyra veckor efter diagnos

 

4.    Vård snabbare med skånsk vårdgaranti

Det måste bli ett slut på de orimliga väntetiderna i vården. Idag väntar många allt för länge för att få tid för besök eller operation på sjukhus, men även för att komma i kontakt med sin vårdcentral. Trots att tillgången till internet via datorer eller telefoner är hög i Sverige så är sjukvården dålig på att förbättra servicen med hjälp av modern teknik.

En ny skånsk vårdgaranti ska införas som innebär:

 • Inte längre väntetid än 30 dagar för ett specialistläkarbesök eller 60 dagar för en operation
 • Patienten skall kunna få en tid direkt till nästa besök i vården (kalendergaranti)
 • Lättare att boka och avboka tider via internet
 • Kortare väntetider till akutmottagningarna
 • Inte mer än fem minuter i telefonkö till vårdcentralen

 

5. Sjukvård i hela Skåne

Sjukvården ska finnas väl tillgänglig för alla skåningar, oavsett bostadsort. Vårdcentralerna ska vara lättare att nå och finnas nära där folk bor. De fristående vårdcentraler som idag drivs av andra aktörer än Region Skåne utgör ett komplement till den offentliga vården.

 

 • Samtliga skånska sjukhus, även de mindre, ska värnas
 • Nya vårdcentraler ska öppnas i Husie (Malmö) och Malmö söder om centrum (norra Fosie) samt i Norrestad (Landskrona)
 • Vårdcentralsfilialer ska öppnas i Marieholm (Eslöv), Bårslöv (Helsingborg), Fjälkinge (Kristianstad), Kvidinge (Åstorp), Teckomatorp (Svalöv), Klågerup (Svedala) samt Furulund (Kävlinge)

 

6. Fast vårdkontakt

Många av de patienter som behöver insatser från flera olika delar av sjukvården saknar idag en fast vårdkontakt trots att detta är ett lagkrav. Ingen har det samlade ansvaret för patienten.

 • En personlig fast vårdkontakt med huvudansvar för patienten

 

7. Välfungerande ambulanssjukvård

Ambulanserna måste fungera och komma snabbt fram om man blir allvarligt sjuk. Idag körs ambulanserna i Skåne huvudsakligen av privata företag och problemen är många vad gäller utrustning och arbetsmiljö.

 

 • Fler fordon och mer personal
 • Ambulanserna ska drivas av Region Skåne i egen regi


8.    Förbättrad förlossningsvård

Kvinnor som ska föda barn måste känna sig trygga i att de får föda på ett sjukhus i närheten av bostadsorten och att det finns tillräckligt med personal. När barnet är fött ska det finnas plats för både mamman och hennes partner att stanna kvar för att i lugn och ro lära känna sitt barn. På alla dessa punkter brister det idag.

 

 • Mer personal inom förlossningsvården
 • Fler barnmorskor ska utbildas
 • Samtliga sjukhus med förlossningsverksamhet ska ha patienthotell, familje-BB eller motsvarande

 

9. Goda och näringsrika sjukhusmåltider

Maten är viktig för att tillfriskna och må bra. Många patienter vittnar om att sjukhusmåltiderna är undermåliga.

 

 • Tillagningskök i egen regi ska finnas på regionens sjukhus så att maten är varm, näringsrik och god

 

10.  Bättre villkor för personalen

Region Skåne har idag kompetent och ambitiös personal, men många har dåliga arbetsvillkor. Vi vill satsa på personalen och ge dem bättre arbetsförhållanden.

 

 • Heltid ska vara en rättighet
 • Större inflytande över arbetsliv och schemaläggning
 • Antalet visstidsanställningar ska minskas till förmån för fasta anställningar
 • Fasta vikariepooler införs för att fler ska få fasta tjänster

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-30 11:34