Politikerhelg

Partidistriktet bjuder in till Skånsk politikerhelg lördagen den 27 augusti 2016 på Backagården utanför Höör. Arrangemanget börjar kl. 9.00 och vi beräknar att avsluta cirka 16.45.

Arrangemanget kommer att vara öppet för alla medlemmar och vi hoppas att den bredd som är i programmet ska väcka intresse att delta.

Dagen inleds med en gemensam samling och inledningstalare är LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Därefter genomförs seminarium med skilda teman. Dessa kommer att publiceras på vår hemsida under sommaren. Huvudtemat kommer dock att vara Bostäder och Sysselsättning där lite större seminarium kommer arrangeras.

Här hittar du mer information om de olika seminerierna: Seminarier

Vi ser gärna att arbetarekommunerna bidrar med att rekrytera deltagare och att samordna resor. Vanligtvis går det att ta sig med buss ända till Backagården men Skånetrafiken har ännu inte lagt ut det på sin hemsida. Vi återkommer dock med information om tider för kollektivtrafiken på vår hemsida.

Vi kommer att ta ut en avgift på 100 kronor per deltagare. I det ingår lunch och kaffe samt tillgång till alla aktiviteter under dagen.

Anmälan görs via partidistriktets hemsida. Senare kommer de anmälda ha möjlighet att välja de olika seminarierna. Betalning görs till partidistriktet och uppgifter om vart man betalar kommer att sändas ut till de som anmäler sig.

Anmäl dig här

Seminarierprogram hittar du snart här