Seminarier 27 augusti

Seminarier under skånsk politikerhelg 27 augusti 2016
 

Under dagen kommer tre seminarietillfällen att äga rum och det kommer att genomföras ett 20-tal seminarier. Här presenteras alla seminarier och programmet fylls på efterhand med fler seminarier och exakta tider för de olika seminarierna. 


Samverkan för ökat bostadsbyggande.

Hur kan Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) medverka till att öka bostadsbyggandet och vad behöver stat och kommuner göra för att bättre samverka för ett ökat bostadsbyggande? 

Medverkande: Leif Jakobsson, Malmö, riksdagsledamot och ordförande i SABO 

 

Att bygga så folk har råd att bo. 

Anders Lago, vd på HSB ger sin syn på utmaningarna på bostadsmarknaden, vad som behöver göras på olika nivåer för att klara utmaningen att bygga 700. 000 bostäder till 2025 och varför Social housing inte är lösningen.

Medverkande: Anders Lago, förbundsordförande HSB

 

Visioner för framtidens bostadsmarknad.

Socialdemokraterna har inom ramen för rapportarbetet ”investeringar för jämlikhet” tagit fram en rapport om bostadspolitiken. Ena delen av rapporten är skriven av Riksbyggens bostadspolitiska expert Lotta Jaensson. Under seminariet kommer Lotta att presentera sin del av rapporten som har fokus på visioner för framtidens bostadsmarknad. Vilka är de viktigaste lösningarna för att garantera allas rätt till en bostad.

Medverkande: Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert och medieansvarig, Riksbyggen

 

Bostadsbrist och arbetsmarknad.

Dagens situation på bostadsmarknaden riskerar att leda till ökad arbetslöshet och produktionsbortfall i Sveriges ekonomi. Samhället måste därför ta viktiga steg för att avhjälpa bostadsbristen genom att bygga fler lägenheter och effektivisera bostadsmarknaden. Det skulle öka sysselsättningen, både genom fler arbetstillfällen i byggsektorn och större rörlighet på arbetsmarknaden.

Medverkande: Johan Hall, utredare LO 

 

Allmännyttan idag samtida utmaningar och möjliga lösningar.

Socialdemokraterna har inom ramen för rapportarbetet ”investeringar för jämlikhet” tagit fram en rapport om bostadspolitiken. Ena delen av rapporten är skriven av Martin Grander, forskare på Malmö Högskola. Martins rapport handlar om allmännyttan. Är den generella bostadspolitiken satt ur spel? Vem kan bo i allmännyttan och vem kan allmännyttan bygga nytt för? Allmännyttan har ett stort handlingsutrymme och hur kan allmännyttan agera framåt för att upprätthålla den generella bostadspolitiken?  

Medverkande; Martin Grander, forskare Malmö Högskola.

 

Full sysselsättning – är det möjligt?

Full sysselsättning är ett viktigt verktyg i socialdemokraternas strävan efter ett jämlikt samhälle. Men vad krävs för att skapa en modern arbetsmarknad där alla ges möjlighet till egen försörjning? I ett samtal om arbetsmarknadspolitikens möjligheter och begränsningar möts olika åsikter om vilken väg som leder oss mot ökad sysselsättning.

Medverkande: Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, Stefan Carlén, chefsekonom Handelsanställdas förbund, med flera.

 

En arbetsmarknadspolitik för att knäcka arbetslösheten

Arbetslösheten sjunker, antalet fast anställda fortsätter att öka och fler anställs i välfärden. Det är tydligt att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken levererar goda resultat. Men även om arbetsmarknadsprognoserna går åt rätt håll finns fortfarande mycket att ta tag i. Riksdagsledamoten Annelie Karlsson talar om regeringens arbete för att nå socialdemokraternas jobbmål och om vad som behöver göras mer.

Medverkande: Annelie Karlsson, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet

 

Sex timmars arbetsdag - en välfärdsinvestering?

Är arbetstidsförkortning nyckeln till friskare personal och högre kvalitet i välfärden? Sjöjungfruns äldreboende i Umeå är en av de arbetsplatser runt om i landet där sex timmars arbetsdag införts på prov. Alejandro Caviedes, ordförande i Kommunal Umeå, talar om utmaningar och framgångsfaktorer utifrån sina erfarenheter av försöket.

Medverkande: Alejandro Caviedes, ordförande Kommunal Umeå

 

Med tillit och delaktighet i centrum

För att skapa en välfärd av hög kvalitet behövs mer tillit till personalens kunskap och engagemang. Peder Björck, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, ger oss exempel från kommunpolitiken där hemtjänsten nu börjar jobbar efter en helt ny modell, Skönsmonmodellen. Med fokus på de äldres behov, kontinuitet och personalens delaktighet har det nya arbetssättet ökat nöjdheten hos de äldre och minskat ohälsan hos personalen.

Medverkande: Peder Björck, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall

 

Vita Jobb – hur har det gått?

Flera kommuner har nu börjat tillämpa Vita Jobb modellen som innebär krav på bra arbetsvillkor och sund konkurrens. Men har det gett önskade effekter? Fackliga företrädare ger en inblick i hur modellen fungerar ute på arbetsplatserna.

Medverkande: Stefan Höök, LO Skåne  

 

Arkitekturens kraft

"God livsmiljö med arkitekturens alla möjligheter". Här tas frågeställningar upp kring arkitekturens roll i vårt byggande.
Tar vi vara på arkitekturens kraft? "I en viss bemärkelse existerar inte arkitektur om den inte lyckas kommunicera. Hus existerar och rum uppstår, men om arkitekterna inte får fram de konstnärliga aspekterna reduceras arkitekturen till enbart funktion” (Christer Malmström).

Medverkande: Christer Malmström, professor i Arkitektur och byggd miljö, chef för Lunds arkitektskola, Maria Ward, ordförande kulturnämnden i Region Skåne.

 

persTorp1

”Kompakt boende med stor potential”. Ett exempel på energisnåla lägenheter med hög standard, men i det mindre formatet i både yta och hyra. Kan vi bygga både billigt och bra? ”persTorp1 - en modern, funktionell mindre bostad. Trots sin litenhet uppfyller man myndigheternas krav på tillgänglighet och energieffektivitet.”

Medverkande: Henry Roos, VD från Perstorpsbostäder, Ronny Nilsson kommunalråd i Perstorp

 

En jämlik sjukvård i Region Skåne

 Halvvägs in i mandatperioden har vi kommit en bit på vägen och kan bocka av en del vallöften. Nu går vi vidare för att fortsätta utveckla en mer jämlik sjukvård och fortsätta reformarbetet. Vilka är då utmaningarna och hur skapar vi bra lösningar?

 

Medverkande: Anna-Lena Hogerud, Regionråd och ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Vägen till full sysselsättning och en ny ekonomisk politik

Vad gör vi för att gå från retorik till reformer?

Ett samtal om deras rapport "Från massarbetslöshet till full sysselsättning". Sedan 1990-talets början präglas Sverige av massarbetslöshet och oavsett färg har olika regeringar hittills misslyckats med att skapa full sysselsättning samtidigt som ojämlikheten ökar, välfärden uppvisar stora brister och viktiga investeringar i bostäder, klimat och infrastruktur släpar efter. Hur byter vi spår?

 

Medverkande: Daniel Suhonen, chef för fackliga idéinstitutet Katalys och Enna Gerin, utredare

 

Solidaritet och mångfald - hur bygger vi en inkluderande välfärd?

Högern har drivit frågan om låglönejobb, andra klassens medborgarskap och skiktad välfärd i efterdyningarna av höstens stora migration till Sverige. Men högerns myt om att vi måste välja mellan solidaritet och mångfald är ett falskt val. Vilka är fackföreningsrörelsens svar på högerns attack mot välfärden och den svenska modellen? Hur skulle en strategi för en inkluderande välfärd - som läker ihop klassamhället och bidrar till integrationen - se ut? 

 

Medverkande: Enna Gerin, utredare som leder Katalys Solidaritet- och inkluderingsprojekt.

 

Medlemsvärvning – Hur gjorde Skurup?, ett lokalt exempel

 

Skurups arbetarekommun genomförde tillsammans med de fackliga organisationerna ett projekt som syftade till att värva medlemmar som är fackligt aktiva. Under ett drygt år värvade man drygt 50 nya medlemmar till partiet varar flertalet är aktiva. Hur gick man tillväga och vad var framgångsreceptet?

 

Medverkande: Maria Nyman Stjärnskog

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-16 10:54