Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Vi är kristen vänster och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa, vi är en progressiv kraft för ett rättvist, öppet och solidariskt samhälle, vi är lite rödare, lite grönare. Vår rörelse har sitt ursprung både i arbetarrörelsen och i den kristna ekumeniska rörelsen. För oss som kristen vänster är tron på Gud en källa till hopp, mening och en väg till mänskligt växande, försoning och frigörelse.

Vårt budskap går hand i hand med arbetarrörelsens mål om ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, etniska och religiösa klyftor eller ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning och ett samhälle utan fördomar och diskriminering, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde. Dessa utgångspunkter präglar den kristna vänsterns ställningstaganden i alla politiska sakfrågor

Läs mer om: Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-07 14:09