Fastighets bildar s-organisation i Eslöv och Skåne

En socialdemokratisk förening för alla medlemmar inom Fastighetsanställdas förbund är bildad. Tisdag 14 januari samlades ett 15-20-tal intresserade "pionjärer" i Medborgarhuset i Eslöv för att forma en organisation som tar sikte på att lyfta frågor i politiken som ligger nära de fackliga medlemmarnas intressen.

Mathilda Schultz Hauge, från Kävlinge, utsågs till ordförande och tackade för förtroendet och konstaterade direkt:

- Det här är en utmaning jag ser fram emot att ge mig in i.

På plats var också Johan Andersson, ordförande i Eslövs arbetarekommun, och hälsade den nya föreningen välkommen i partiet. Sätet för fastighets avdelning syd är nämligen just Eslöv. Medlemmarna har dock sina hemorter i Skåne, Blekinge, Kronobergs län och delar av Kalmar och kommer att kanalisera sitt engagemang såväl lokalt som i den fackliga s-föreningen.

Ombudsman Christel Niby på Fastighetsanställdas förbund är glad över bildandet.

-Vi behöver bli starkare i vårt facklig-politiska arbete, driva frågor i politiken som ligger i våra medlemmars intresse, säger hon och uttrycker stor förväntan efter att s-föreningen nu är igång.

 

Av: Per-Arne Håkansson

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-16 10:56