Ut med nationalism - in med regionalism

Med beslutet om att DSB First upphör med tågkörsel i Sverige, har nu två borgerliga regeringar tydligt visat att de inte tänker på Öresundsregionens utvecklingsmöjligheter.
Danmark har en transportminister som svänger från den ena nationella synpunkten till den andra, varav kustbanan mellan Köpenhamn och Helsingör är en. För honom och den danska borgerliga regeringen betyder det mera att vinna folketingsvalet, än att säkra tillväxt och framgång för hela vår Öresundsregion.
Inga tankar om att när krisen drar ner så mycket i Danmark att landet har/får negativ tillväxt, måste det vara mer än riktigt och rätt att skapa tillväxt och utveckling i Öresundsregionen.

I Sverige finns en statsminister, där ordet nationalism börjar med 08.
För honom är det viktigare att det skapas tillväxt och utveckling i Stockholmsområdet framför i Öresundsregionen. Och tanken på att tillväxt på båda ställen är till gagn för 08-orna, tycks ligga ljusår borta.

En av grundstenarna i Öre-sundsregionens utveckling är självfallet ett integrerat trafiksystem där tågen är sammanbundna. Utan detta blir det ingen tillväxt.
De båda ministrarna har glömt att Öresundsregionen producerar 25 procent av ländernas BNP, vilket gör det upplagt för att denna region är en stark ekonomisk motor när de båda länderna ska arbeta sig ur ögonblickets ekonomiska kriser. Och av det skälet måste också tillväxten och utveckling bli satt i centrum framför nationella egoistiska skäl.
Så ut med nationalismen och in med regionalismen - Öresundsregionalism!

Jan Svärd och Benny Haugshöj
Ordförande och vice ordförande
Öresunds Socialdemokratiska förening

Publicerad i KVP och Helsingborgs Dagblad den 11 juli 2011

Sidan uppdaterades senast: 2011-07-11 15:30