Debatt: Vi kan inte bara titta på

Socialdemokraterna på båda sidor sundet måste ta fram en konkret strategi för hur man vill att regionen ska utvecklas, anser Jan Svärd och Benny Haugshøj, som är ordförande och vice ordförande i Öresunds socialdemokratiska förening.
Den fasta förbindelsen över Öresund är numera en del av vår vardag och integrationen inom regionen fortsätter. Den har blivit en motor för utvecklingen på både den svenska och danska sidan av Sundet. Många åker i allt större omfattning än tidigare över bron för att studera, handla, arbeta, få kulturupplevelser eller hälsa på vänner och bekanta. Av det skälet är det viktigt att Socialdemokraterna på båda sidor om Sundet utarbetar en strategi och ett praktiskt politiskt program för hur vi vill att Öresundsregionen ska utvecklas framöver. Något sådant finns inte idag.

Det är beklagligt med tanke på att det skånska partidistriktet för två år sedan beslutade att det skulle upprättas ett regionalt politiskt program för hur vi socialdemokrater ska utveckla Öresundsregionen. Av detta har vi inte se röken. Däremot har Skånes socialdemokrater framlagt ett förslag till valprogram 2010, som ska fastställas av distriktskongressen nu till helgen. Här vill man öka integrationen och det gränsöverskridande samarbetet, att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör byggs, att tillgängligheten till Kastrup förbättras och att gränshindren mellan Sverige och Danmark ska undanröjas. Det är bra.

Men det står inget om hur man, på socialdemokratisk grund, vill bryta ner hindren för integration och inte framkommer det hur man ska komma framåt med integrationsarbetet på alla nivåer. Öresundsregionens utveckling är också en rikspolitisk fråga. Därför känns det tryggt att politiker som Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu och riksdagsledamot Hillevi Larsson driver dessa frågor, liksom att Socialdemokraterna i Helsingborg har en dialog om HH-leden med Helsingörspolitikerna I övrigt känns det dock som om våra företrädare står vid sidan och tittar på, vilket i förlängningen, av många betraktas som ett svek mot det uppdrag man fått.

Även på den danska sidan kniper det med intressen för Öresundsregionen. Danska politiker i Folketinget har i stort sett inte tagit till sig den stora betydelse som Öresundsregionen har. Kanske beror detta på att folketingsmedlemmarna betraktar Öresundsregionen som ett mycket lokalt problem – trots att de valts in för tillvarata regionens intressen. Lyckligtvis finns det politiker som Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen, regionsförmand Vibeke Storm Rasmussen, Region Huvudstaden och Helsingörs borgmästare Johannes Hecht-Nielsen, som har insett betydelsen av visioner, möjligheterna och samarbete i Öresundsregionen.

Inte minst när det gäller HH-förbindelsen i norr och – längre söderut – en internationell lufthamn i Kastrup, som också förutsätter ett självklart bevarande av SAS. De tillvaratar, som det naturligaste, Öresundsregionens intressen. Men Folketinget, och de lokala folketingspolitikerna varken syns eller märks! Socialdemokraterna på båda sidor om Sundet måste därför, med högsta hastighet, skapa ett gemensamt rampolitiskt program i syfte att stärka vår trovärdighet och vår position för att påverka nationella och internationella beslut.
 Tillsammans har Skåne och Själland utmärkta möjligheter att bli en stark och stabil tillväxtregion. Byggd på politisk vilje- och drivkraft.

Jan Svärd o Benny Haugshøj
Ordförande och vice ordförande i Öresunds socialdemokratiska förening * Öresunds socialdemokratiska förening, bildat år 2000, är en mötesplats för diskussionslystna medlemmar på båda sidor om Sundet. En politisk förening som är gränsöverskridande

 

Publicerad i Efter Arbetet 16 april 2010

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-19 14:12