Organisation

Om Socialdemokraterna
Det socialdemokratiska arbetarepartiet bildades påskhelgen 1889 då 49 ombud som representerade 69 organisationer samlades till kongress i Stockholm. Kongressens uppdrag var att bilda ett socialdemokratiskt parti som kunde företräda arbetarklassens intressen. Organiseringen är en nyckelfunktion hos socialdemokratin. Man insåg tidigt styrkan i en folkrörelse. Därför är också det socialdemokratiska partiet organiserat enligt en maktstruktur som kan liknas vid en upp-och-nervänd pyramid. Den enskilda medlemmen är den som föreslår, nominerar och representerar partiet och partiets politik. 
Medlemmen

Vår verksamhet bygger helt på våra medlemmars engagemang. Socialdemokraterna har knappt 100.000 medlemmar i hela sverige och drygt en tiondel av dessa medlemmar är bor i Skåne.

Som medlem i partiet kan du väcka förslag och driva igenom dem tillsammans med dina partikamrater såväl som kandidera till politiska uppdrag.

Du kan bli medlem genom att klicka härFöreningen

Hela det socialdemokratiska partiet är uppbyggt av flera små föreningar, så kallade s-föreningar.

Oftast bildar partiets medlemmar s-föreningar med andra partimedlemmar som bor i samma bostadsområde men det finns även föreningar på arbetsplatser och föreningar skapats kring ett visst tema som till exempel internationell politik.

Det är i din förening som du som medlem kan få stöd bland de andra medlemmarna för de politiska förslag som vill driva. Det kan röra frågor som till exempel om det ska finnas en busshållplats utanför barnens skola såväl som svensk truppnärvaro i Afghanistan. 

Föreningarna annordnar även ofta social verksamhet och studiecirklar för medlemmarna. 


Arbetarekommunen

Alla föreningar inom en kommun bildar tillsammans en Arbetarekommun.
På arbetarekommunens möten eller represenantskap söker föreningarna stöd för sina politiska förslag bland de andra föreningarna för de frågor som man vill driva i kommunen eller som man vill att arbetarekommunen ska driva vidare på nästa nivå i sin tur.
Arbetarekommunen utser även socialdemokraternas  förtoendevala i kommunfullmäktige och kommunala nämnder.  
Här hittar du Skånes arbetarekommuners hemsidor

 

Partidistriktet

Arbetarekommunerna inom ett län bildar tillsammans ett partidistrikt. Skånes partiditrikt har 33 arbetarekommuner.

Skånes partidistrikt sammanträder en gång varje år då vi håller distriktskongress. Distriktskongressen är partidistriktets högsta beslutande organ och det är här som arbetarekommunerna söker stöd för de  politiska frågor man vill driva i Region Skåne eller vidare upp på nationell nivå. Partidistriktet utser socialdemokraternas representanter i Region Skåne och de riksdagsledamöter som kommer från Skåne.

 

Partikongressen

Kongressen sammanträder en gång vart fjärde år och är socialdemokraternas högsta beslutande organ.

Senaste kongressen hölls i Stockholm 2009. Nästa ordinarie kongress kommer att hållar 2013.

På kongressen söker partidistrikten stöd bland varandra för att genomdriva politiska frågor som, efter kongressens antagande, blir hela det socialdemokratiska partiets politik.

Kongressen väljer även partistyrelse och partiledare.


Du kan alltså som medlem driva igenom de politiska frågor som du vill till att bli hela det socialdemokratiska partiets politik. Alla politiska frågor som vi driver har någon gång uppstått som en idé hos någon av våra 100 000 medlemmar i Sverige.  

 

 

Senaste nytt

Senaste nytt som RSS

Visa alla nyheter