Lär dig mer om politik

 

Här hittar du information om de studier som partidistriktet kommer att genomföra under hösten 2016.

Återstående kurser under hösten 2016:
Praktisk information

Anmälan sker via arbetarekommunens studieorganisatör som i sin tur översänder anmälningarna till partidistriktets expedition.

Utbildningar och konferenser genomförs i samarbete med ABF Skåne.

Utbildningarna är avgiftsfria för deltagarna. Vid frånvaro utan avanmälan faktureras arbetarekommunen en avgift på 170 kronor. För Socialdemokratisk medlemsutbildning, steg 1, betalar arbetarekommunen en deltagaravgift på 175 kr. 

Har du några frågor om utbildningarna kontakta Andreas Kjellander, studieansvarig ombudsman, via e-post andreas.kjellander@socialdemokraterna.se eller telefon 040-660 73 09

 

 

Socialdemokratisk medlemsutbildning steg 1 och 2

Utbildningarna riktar sig till nya medlemmar och ger grundläggande kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen.

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Utbildningen ges i två steg.

Steg 1 omfattar ett utbildningstillfälle som ger en introduktion till vår ideologi, historia och organisation.

Steg 2 omfattar ett internat med övernattning (lördag-söndag) och erbjuder deltagarna en fördjupad kunskap om det politiska arbetet, organisationen och ideologin.

Deltagaravgiften för steg 1 betalas av arbetarekommunen (175 kr/deltagare). Deltagaravgiften för steg 2 står partidistriktet för.

OBS! 

Anmälan sker via arbetarekommunens studieorganisatör som i sin tur översänder anmälningarna till partidistriktets expedition via angiven länk.

 

Utbildning Datum/Plats Sista anmälan

Medlemsutbildning, steg 1

17 september, Trelleborg

5 september

 

Medlemsutbildning, steg 1

1 oktober, Kristianstad

15 september

 

Medlemsutbildning, steg 1

12 november, Ystad

27 oktober


Medlemsutbildning, steg 2

22-23 oktober, Backagården, Höör

20 september

 

 

 

 

 

 

 

Socialdemokratisk medlemsutbildning steg 1 och 2 genomförs också lokalt av flera arbetarekommuner. Kontakta Socialdemokraterna i din kommun för mer information.

 

Vi styr vidare! Ledarutbildning 2018

Partidistriktet har nöjet att i samarbete med ABF inbjuda till ledarutbildningen ”Vi styr vidare! Ledarutbildning 2018”, en ledarutbildning för framtidens socialdemokratiska företrädare som tar sikte på valet 2018. Med start hösten 2016 genomför vi en omfattande utbildningssatsning för att se till att stå starka i kommande valrörelser och bygga ett starkt lag även för nästa mandatperiod.

Arbetarekommunen har en viktig roll i att göra prioriteringen av vem som kommer att delta i utbildningen. Vi ser framemot att tillsammans med er fylla samtliga 90 utbildningsplatser.

Utbildningen omfattar två internat och två endagarskonferenser med olika teman. Vänligen observera att anmälan är bindande och gäller samtliga utbildningstillfällen.

Anmälan görs till arbetarekommunen, som i sin tur gör en prioritering och registrerar sina anmälningar senast 5 oktober.

Utbildningstillfälle Datum/Plats starttid sluttid  

Inledande internat

11-13 novemver 2016, Backagården

fredag kl 18:00

söndag kl. 12:30

 

Andra träffen

4 februari 2017, Backagården

kl 09:00

kl 16:00

 

Tredje träffen

20 maj 2017, Backagården

kl 09:00

kl 16:00

 

Avslutande internat

22-24 september 2017, Backagården

fredag kl 18:00

söndag kl 12:30

 

 

 

Inspirationskvällar  Genomförda

 

Tema Arbete

Tillsammans med ABF inbjuder partidistriktet till inspirationskvällar på temat Arbete som riktar sig till alla medlemmar.
 

Rätten till arbete är en viktig del i människans frigörelse. Tryggheten av en egen försörjning medför självständighet, rörelsefrihet och delaktighet. Ett samhälle där människor får förutsättningar att bidra efter egen förmåga skapar en stark grund för demokrati, jämlikhet och hållbar utveckling. Med målet att skapa ett inkluderande och jämlikt samhälle är full sysselsättning ett viktigt verktyg. Fokus för kvällen är arbetets värde och framtid.

Deltagarna får också verktyg för att kunna fortsätta bilda sig och få fördjupade kunskaper på området genom studiecirklar.

Utbildning Datum Plats

Inspirationskväll

5 september kl 18:00

 Fackens Hus, Kanlagatan 94, Kristianstad

Inspirationskväll

7 september kl 18:00

 Folkets Hus, Säbygatan 16, Landskrona

Inspirationskväll

19 september kl 18:00

 Trelleborgs arbetarekommun, Strandgatan 22B, Trelleborg

Inspirationskväll

 26 september kl 18:00

 Folkets Park, Sjöbo

 

 

Arbetsmarknadspolitisk utbildning

Partidistriktet inbjuder socialdemokratiska politiker på lokal, regional och riksnivå till utbildningen ”En inkluderande arbetsmarknad” helgen den 8-9 oktober 2016 på Backagårdens kurs- och konferenscenter utanför Höör.

Utbildning Datum/Plats Sista anmälan

Arbetsmarknadspolitisk utbildning

8-9 oktober (internat), Backagården

5 september


 

 

Kvinna i politiken

Genomförd

Kvinna i politiken är en satsning på förtroendevalda kvinnor i kommun, region och riksdag.

Trots att socialdemokraterna har kommit igång bra med jämställdhetsarbetet har vi en bit kvar att vandra innan kvinnor och män har samma möjligheter till makt och inflytande. Att vara kvinna i politiken innebär fortfarande att du ställs inför särskilda utmaningar och behöver ha strategier för hur du tillsammans med andra kvinnor ska utmana rådande strukturer.

Det politiska uppdraget är utvecklande, utmanande och kul – om du hittar rätt i din roll som ledamot eller gruppledare. ”Kvinna i politiken” är satsning för att stärka kvinnliga förtroendevalda i sin roll som politiker och det politiska handlingsutrymmet för förtroendevalda kvinnor i Skåne. 

Utbildning Datum/Plats Sista anmälan

Nätverksträff

24 september, Backagården, Höör

31 augusti


 

 

 

 

 

 Mer information om Socialdemokraternas studieverksamhet och tips på spännande studiematerial hittar du på Studieportalen