Välkommen till Socialdemokraterna i Skaraborg

 

Vi socialdemokrater i Skaraborg har antagit en valplattform där vi förbinder oss att arbeta för ett bättre och tryggare Skaraborg.

Det ligger till grunden för den politik som vi vill föra de närmsta åren. Vi kombinerar våra visioner om ett bättre samhälle med konkreta förslag och insatser som förbättrar livet för Skaraborgs alla invånare. 

Alla ska med!

Bli medlem !  

 

Vi Socialdemokrater söker ditt stöd för att förhindra ett Sverige präglat av större orättvisor och mindre solidaritet mellan människor. Stödet visar Du genom att bli medlem hod oss.

 Vi söker ditt stöd för en politik som ser till människors behov, vikten av utveckling och tillväxt som medel för att trygga och utveckla vår välfärd men alltid med siktet inställt på det ekologiskt hållbara samhället.

Vi tror på den svenska modellen där vi alla hjälps åt med det som är viktigt. Varje människas enskilda behov måste styra tillgången till sjukvård, utbildning, god miljö och annat som ger oss människor trygghet och frihet.

 Detta kan vi bara åstadkomma tillsammans!

 

Klicka här för att bli medlem