Våra riksdagsledamöter

Efter riksdagsvalet 2014 är 113 av riksdagens totalt 349 ledamöter socialdemokrater och fyra av dessa kommer från Skaraborg.

Carina Ohlsson
Telefon: 08-786 42 96
Mobil: 070-343 96 30
E-post: carina.ohlsson@riksdagen.se 

Patrik Björck
Telefon: 08-786 59 57
Mobil: 070-242 33 02
E-post: patrik.bjorck@riksdagen.se

Monica Green
Telefon: 08-786 47 36
Mobil: 070-530 42 10
E-post: monica.green@riksdagen.se 

Erik Ezelius (ersätter talman Urban Ahlin)
Mobil: 072-538 37 51
E-post: erik.ezelius@riksdagen.se