Tillsammans bygger vi Stockholmsregionen. För alla. Bli medlem idag
Alla barn har rätt till studiero

Alla barn har rätt till studiero

En viktig byggsten för ett samhällsbygge är en jämlik skola där alla elever får möta bra lärare som skapar ordning och reda. Läs mer om vårt åtgärdspaket.