Mer tid med patienter och mindre till administration.

"Jag gillar när det är mycket att göra. Men ibland tar arbetet framför datorn hela dagen. Jag skriver om trycksår, men har inte tid att gå till patienten för att se hur huden ser ut."
– Anki, 51, sjuksköterska

Alla ska kunna känna sig trygga med att den vård och omsorg de får är bra. Det är det Anki och hennes arbetskamrater inom vården strävar efter varje dag, men många känner precis som Anki att de inte räcker till. Nästan hälften av barnmorskorna lider av stress och oro på jobbet. Över hälften säger att de inte har tid att utföra sina arbetsuppgifter.

Efter åtta år av skattesänkningar och privatiseringar är det dags för nya prioriteringar i vård och omsorg. Läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor ska bli fler och lägga mer tid på patienterna och mindre tid på administration. Det är vårt ansvar att förändra vården så att personalen får mer tid till det som de är bäst på: vårda patienterna.

Vi vill därför skriva under på att:

  • Anställa mer personal i sjukvården.
  • Skapa mer tid till vård genom att minska administrationen för vårdpersonalen.
  • Minska trycket på akutmottagningarna genom att öka insatserna öppenvården. Äldre som blir sjuka ska inte behöva åka till akuten, utan direkt få plats på vårdavdelningar.

Läs om hur vi skapar mer tid till vård. Klicka här

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut