Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd att vara stolta över.

"För att få ett jobb måste jag ha erfarenhet och för att få erfarenhet måste jag ha haft ett jobb. Tro på mig. Ge mig chansen. Jag kan jobba. Jag vill jobba." 
– Ayla, 19, har precis tagit studenten

Ayla är inte ensam med att försöka få ett första jobb. Sedan 2008 har ungdomsarbetslösheten fördubblats i Stockholms stad och antalet unga som varken jobbar eller studerar är idag nästan 13 000. Det är inte rimligt. Vår politik ställer krav, men skapar också möjligheter. Ayla och alla andra som kan jobba ska kunna studera, tjäna sin egen lön och bidra till vår gemensamma välfärd. Vi vill därför ta gemensamt ansvar för att alla som kan jobba ska jobba.

Därför vill vi anställa i vård, skola eller näringsliv. Vi vill också skapa fler utbildningsplatser, så att människor får rätt kunskaper för att ta de jobb som finns. Så ser vi till att fler kan ta det viktiga steget in i yrkeslivet, samtidigt som vi stärker kvalitéten i välfärden och skapar mer tid till omsorg och service i exempelvis äldreomsorg och skola.

Vi vill därför skriva under på att:

  • Bygga ut vuxenutbildningen och skapa fler utbildningsplatser inom bristyrken.
  • Ge jobb istället för försörjningsstöd och anställa inom skola, vård och omsorg.
  • Alla långtidsarbetslösa unga som kan jobba erbjuds ungdomsanställningar, lärlingsjobb eller en utbildning som leder till jobb.

Läs vår rapport Sätt Stockholm i arbete - en del av vårt framtidskontrakt.

Läs mer om hur vi sätter fler i arbete. Klicka här


  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut