Styrelsen för Stockholms stad

Ordinarie ledamöter

Anders Ygeman, ordförande
Johan Sjölander, kommunsekreterare
Anders Österberg
Catarina Carbell
Dag Larsson
Kadir Kasirga
Karin Wanngård
Lawen Redar
Mattias Vepsä, studieledare
Mirja Räihä, facklig ledare
Ylva Johansson

Ersättare

Johnny Nadérus
Emilia Bjuggren
Stefan Johansson
Inga Näslund
Magnus Nilsson
Lowisa Anderzon
Thomas Hammarberg
Nanna Wikholm
Stian Raneke
Annika Strandhäll
Salar Rashid

Adjungerade

Gabriele Winai-Ström,  Tro- och solidaritet-distriktet
Maria-Elsa Salvo, SSU-distriktet
Lena Josefsson, Kvinnodistriktet

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut