Befolkningen i Kobani måste få beskydd

Den sekteristiska terrororganisationen Islamiska staten, IS, kontrollerar stora delar av Syrien, Irak och delar av Kurdistan. Den terrorframryckning som nu sker mot staden Kobani fördömer vi. Det är alltid civilbefolkningen som drabbas hårdast.

- Den socialdemokratiskt ledda regeringen måste agera eller bidra till att ge staden och dess befolkning det skydd de behöver från IS angrepp.

- EU:s medlemsländer måste nu uppvisa solidaritet och ge dem som nu flyr ISIS och det krigshärjade Syrien skydd genom säkra och lagliga vägar till säkerhet. EU kan inte stå och titta på längre, EU måste agera.

Vi uppmanar regeringen att med stöd av FN:s princip; Responsibility to Protect, måste uppmana FN att ta sitt ansvar och sätta stopp för det som sker i Irak, Kurdistan och Syrien.

 

Veronica Palm, ordförande Socialdemokraterna i Stockholm

Anders Österberg, internationell ledare Socialdemokraterna i Stockholm

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut