Bokslut vårdval logopedi: Ökade kostnader med över 300 procent

Med anledning av hälso-och sjukvårdsförvaltningens revision av vårdval logopedi som visar att kostnaderna har mer än tredubblats på fem år, från 50 till 165 miljoner, kräver Socialdemokraterna nu att revision görs av samtliga vårdval. I ett läge där landstingets ekonomi redan har 500 miljoner högre kostnader än intäkter och vården är i ekonomisk kris så behövs en total genomlysning av vårdvalen för att alla ekonomiska läckor ska täppas igen. Att revisionen visar att barn har fått fördröjda diagnoser helt i onödan, är alarmerande och kräver att sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) som ansvarar för vårdval, nu ser till att revision av samtliga vårdval sker skyndsamt så att felaktigheter i vården uppdagas och omedelbart kan åtgärdas.

– Vi har under lång tid påtalat att flera vårdval dras med problem, både för att de drivit upp kostnaderna för landstinget och för att de inte alltid har lett till högre kvalité i vården. Tvärtom ser vi nu exempel i logopedin hur man har använt sig av vissa behandlingsmetoder som har fördröjt barnens diagnoser. Det är inte acceptabelt. Vi får nu också svart på vitt det vi så länge har varnat för, att vårdvalssystemet så som det ser ut idag, kan vara enormt kostsammt och ineffektivt, säger oppositionslandstingsråd Dag Larsson.

– Landstingsalliansen har under åtta år infört vårdval på område efter område utan att utreda konsekvenserna för såväl ekonomin, som för patienter och personal. Nu är det så uppenbart att det finns stora problem med systemet, att landstingsalliansen inte kan blunda för dem. Besöken har ökat med 80 procent utan att behoven av fler besök är uppenbara, samtidigt har kostnaderna ökat med över 300 procent. Nu krävs att sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött agerar handlingskraftigt och omedelbart tillsätter en revision av samtliga vårdval så att vi får ordning och reda, säger Dag Larsson.

Presskontakt:
Signhild Petrén, 0702-85 88 04

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut