Ett år efter valet: Nya bostadssiffror visar på rekordnivåer

En sammanställning gjord av stadsbyggnadskontoret ett år efter valet visar att Stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om ett osedvanligt högt antal bostäder under den nya majoritetens första tolvmånadersperiod. Det har beslutats om 9 261 bostäder i start-pm och 7 212 i antagna/godkända detaljplaner. Den nya majoriteten har lagt om bostadspolitiken med ett tydligt fokus på fler hyresrätter och snabbare byggprocesser. Staden har även inrättat en ny organisation med en gemensam projektportfölj där tidplanerna för projekten prövas fortlöpande med avsikten att optimera processen för varje enskilt projekt. 

– Vi måste höja takten i byggandet om vi ska kunna lösa bostadsbristen. Vi ska snabba på processerna och vi ska bygga fler hyresrätter. Även om det är en bra bit kvar, så visar de här siffrorna att vi är på väg för att nå vårt mål om att bygga 40 000 nya bostäder till 2020. Det handlar dels om att satsa mer resurser, men även om att jobba smartare och mer effektivt, en bättre samordning är till exempel nödvändig för att snabba på byggprocesserna som idag kan dra ut väldigt långt på tiden. Det säger Roger Mogert, stadsbyggnadsborgarråd (S) i en kommentar.

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-08 09:27
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut