Glädjande att staten vill medfinansiera en ny nord-sydlig tunnelbanelinje

Idag presenterade Sverigeförhandlingen sitt bud till kommuner och landsting om infrastruktursatsningar i storstäderna. Vi välkomnar att Sverigeförhandlingen för Stockholm har valt att prioritera tunnelbanan, vårt mest kapacitetsstarka trafikslag. En ny nord-sydlig tunnelbanelinje från Älvsjö till Fridhemsplan är kärnan i förslaget vilket skulle minska trängseln, öka kapaciteten och därmed möjliggöra ökat bostadsbyggande.  I budet framgår också att Östlig förbindelse kommer att utredas i en separat förhandling som ett statligt vägprojekt. 

Nu ska budet med förslagen och deras finansiering analyseras och förhandlingen starta. Det finns viktiga trafikobjekt som inte är med i budet från staten som ändå kan behöva genomföras. Stockholmsregionen växer snabbt och det behöver investeras i bättre infrastruktur på både kort och lång sikt. Sverigeförhandlingen handlar om tidshorisonten efter 2030 och projekt där staten, landstinget och berörda kommuner genom förhandling och avtal kan få fram ökad tillgänglighet och fler bostäder.

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting menar att staten behöver investera mer i Stockholmsregionen.

– För Stockholms fortsatta tillväxt har vi länge drivit för en ny nord-sydlig tunnelbanelinje som vi kallar Lila linjen och det är glädjande att den nu kommer att förverkligas. Alla parter måste hjälpas åt för att få fram fler bostäder och bättre infrastruktur. Staten måste öka finansieringen av utbyggd kollektivtrafik i Stockholm även innan Sverigeförhandlingens byggstart 2030. Trängselskatten som betalas av regionens bilister ska räknas som regionens medfinansiering och inte statens, säger Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd (S).

– Vi vill att fler ska välja kollektivtrafiken men då behöver den också bli tillgänglig och attraktiv för fler. Det är därför mycket välkommet att Sverigeförhandlingen prioriterar mer tunnelbanan i Stockholm då det är det trafikslag som har störst potential att öka det kollektiva resandet, säger Talla Alkurdi, oppositionstrafiklandstingsråd (S).


Presskontakt: Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-08 15:26
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut