Inför Vita jobb-modellen i landstinget för schyssta villkor i färdtjänsten

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting välkomnar idag beskedet om att Stockholms stad påbörjar sin första upphandling enligt Vita jobb-modellen som kommer att säkerställa schyssta villkor för taxiförarna inom kommunens persontranporter. Nu kräver vi att landstingsmoderaterna tar efter och inför Vita jobb-modellen i landstinget.

Vita jobb-modellen är en upphandlingsmodell framtagen av LO för tjänsteupphandlingar av stat, kommuner och landsting. För Stockholms läns landsting skulle införandet av modellen innebära samarbete med arbetstagarnas företrädare för att säkerställa att avtalsunderlaget ställer sociala krav på garantilön, pension och försäkring i nivå med kollektivavtal. Vi kräver därför att landstingsmoderaterna inför Vita jobb-modellen och tar fram ett nytt avtalsunderlag för den starkt kritiserade färdtjänstupphandlingen, som idag inte ger någon garantilön och kan leda till timlön under 40 kronor i timmen. 

Förutom att Stockholms stad i sin kommande upphandling ställer krav på goda arbetsvillkor kommer det nya avtalet också innebära att kvalitétskraven utökas och skärps. Hälften av telefonsamtalen från brukarna ska besvaras inom 1 minut och väntetiden får vara max 5 minuter. Taxibolaget kommer också att få betala vite vid upprepade förseningar eller uteblivna transporter. 

– Det är oacceptabelt att landstingsmoderaterna låter skattemedel understödja lönedumpning och usla arbetsvillkor i välfärden. Vita jobb-modellen kan istället höja kvalitéten genom utökade kvalitetskrav och att personal får lön och arbetstider som gör att de kan erbjuda den bästa omsorgen, säger Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd med ansvarar för personalfrågor (S). 

– En trygg och pålitlig färdtjänst får vi genom att förarna får förutsättningar att ge en bra service. Jag kräver nu att landstingsmoderaterna ger besked om att färdtjänstavtalet inte förlängs efter 2018 och att trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M) följer Stockholms stads exempel och inför Vita jobb-modellen i landstinget, säger Talla Alkurdi, oppositionstrafiklandstingsråd (S).

Bakgrund Färdtjänstavtalet i Stockholms läns landstingDet nya färdtjänstavtalet som Stockholms läns landsting antog 2015 innebar inga krav i nivå med kollektivavtal. Det har resulterat i prispress, lägre lön, och försämrad färdtjänst för resenärer. Taxiförare vittnar om hur utarbetade taxichaufförer får arbeta uppemot 300 timmar för att få en dräglig lön och att stressen bidrar till försämrad service för resenärer i form av bilar som inte dyker upp, bristande bemötande och olyckor. Lönedumpningen bidrar också till en omöjlig konkurrens inom upphandlingen då aktörer med god lokal kännedom och trygga arbetsvillkor stängs ute.

Presskontakt:

Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-24 14:23
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut