Komvuxgaranti i Stockholms Stad

För första gången sedan 2007 får alla behöriga sökande plats på vuxenutbildning i Stockholms stad. Socialdemokraterna har satsat över 50 miljoner kronor på att bygga ut vuxenutbildningen. 

- Ett av våra viktigaste vallöften var att bygga ut vuxenutbildningen och tydligt satsa på yrkesvux och bristyrkesutbildningar. Jag är stolt över att vi efter ett år vid makten kan erbjuda alla behöriga sökande en plats in vuxenutbildningen. Det är ett viktigt verktyg för att få människor i jobb och samtidigt jobba med kompetensförsörjningen i staden. Jag är särskilt glad över att yrkesvux, med den tydliga kopplingen till näringslivets behov, ökar mest, säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S)

Stockholms näringsliv är kunskapsintensivt och ställer höga krav på utbildningsnivå hos arbetssökande. Samtidigt saknar en tredjedel av tjugoåringarna i Stockholm gymnasiekompetens. Det är ett allvarligt hot mot kompetensförsörjning och framtida konkurrenskraft. Stockholms handelskammares senaste konjunkturbarometer visar att byggsektorns tillväxt hämmats på grund av bristen på utbildad personal.

Efter en kraftig satsning på vuxenutbildningen i staden kan alla behöriga sökanden numer garanteras en plats. Sist alla behöriga sökande kunde garanteras plats var förra gången Socialdemokraterna styrde i staden. Under Alliansens tid monterades vuxenutbildningen ner, och vid deras sista år vid makten fick 2100 stockholmare nej på sin ansökan.

Vi har lagt om politiken. Stockholm ska vara en stad där det är enkelt att utbilda, omutbilda och vidareutbilda sig genom hela livet. Under förra året studerade cirka 46 000 stockholmare inom vuxenutbildning och SFI, vilket är mer än 3000 fler än föregående år. Den största ökningen av studerande har skett på yrkesvux. 

Presskontakt: Mika Metso, 076-122 92 47

Sidan uppdaterades senast: 2016-03-03 11:11
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut