(M) bryter ambulanslöfte

I tisdags presenterade Moderaterna i Stockholms läns landsting fyra förslag för en bättre ambulanssjukvård. Åtgärderna kom som ett svar på den bristfälliga upphandling Moderaterna sjösatte för ett år sedan. Ett av tisdagens förslag var utveckling av direktintag till olika vårdinrättningar. Samtidigt lägger idag den moderatledda alliansen ett förslag om en sänkning av målnivån för direktintag från 70 procent till 65 procent på fler geriatriska mottagningar i länet i samband med ett nytt avtal. Socialdemokraterna motsatte sig en liknande sänkning redan i maj 2012 i samband med upphandlingen av bland annat Nynäshamnsgeriatriken.

Förslaget går stick i stäv med det förslag Moderaterna presenterade i tisdags. Nu kommer möjligheten för ambulansen att köra direkt till en geriatrisk mottagning istället för akutsjukhusen att försämras. Det är olyckligt. Äldre som idag vårdas på akutsjukhusen är inte alltid i behov av akutsjukhusets resurser, samtidigt som deras vårdbehov är relativt stort, där har geriatriken en viktig uppgift att fylla, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson.

Om det är någon förändring som rimligen skulle göras så är det att utöka andelen direktinskrivningar. Därför var vårt förslag till beslut att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka antalet direktinskrivningar till geriatriken, säger Dag Larsson.

Presskontakt:
Malin Appelgren
070- 737 41 64 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-24 08:36
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut