Möte idag med Stockholms barnmorskor om krisen i förlossningsvården

Idag har Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting bjudit in representanter från Barnmorskerådet, Barnmorskesällskapet Stockholm, Vårdförbundet Stockholm och chefsbarnmorskorna för samtliga förlossningskliniker för att ta fram konkreta förslag på lösningar för den krisartade situationen i förlossningsvården. Förutom platsbristen efter nedläggningen av BB Sophia kommer det även diskuteras hur regeringens tillskott på cirka 84,5 miljoner till förlossningsvården i Stockholms läns landsting under 2016 bör användas. 

– Jag är djupt oroad över situationen inom förlossningsvården. Jag är rädd för att blivande föräldrar kommer stå inför ett kaos nu när kapaciteten inte är säkrad. Nu krävs snabb och kraftfull handling. Därför sätter vi oss ner tillsammans med barnmorskorna för att diskutera konkreta förslag. Detta är ett första i en serie samtal där vi träffar de med kunskap och erfarenheter för att förbättra förlossningsvården. Vid nästa möte kommer vi bjuda in föräldrar, som ger viktig vägledning för att skapa en trygg och säker förlossningsvård, säger Dag Larsson, oppositionssjukvårdslandstingsråd (S).

– Vi hoppas att den styrande landstingasalliansen också är beredda på att lyssna och agera. Vår dörr är alltid öppen, när det handlar om att samarbete för att utveckla förlossningsvården, säger Dag Larsson, oppositionssjukvårdslandstingsråd (S).

Vi vill: 

 

  • Få till stånd och uppfylla en nollvision för förlossningsskador. Stockholms läns landsting har enligt ny rapport från SBU de högsta förlossningsskadetalen i landet för både förstföderskor och omföderskor, 4,9 procent av kvinnorna i Stockholms län drabbas, i jämförelse med 3,7 procent i landet.
  • Behålla våra barnmorskor inom förlossningsvården.  Dålig arbetsmiljö och stress gör att många barnmorskor inte orkar jobba heltid eller väljer att jobba någon annanstans än på förlossningsavdelningarna.
  • Modernisera och bygg ut förlossningsplatserna.  Slitna lokaler och brist på platser skapar otrygghet för blivande föräldrar och dåliga förutsättningar för personalen att ge vård. I första hand bör modernisering av SÖS förlossning prioriteras och vi bör snarast öppna förlossningsplatser på St. Görans sjukhus.

 

Mötet sker i Landstingshuset på Hantverkargatan 45, klockan 16:30-18:15.

Bakgrundsläget i förlossningsvården
När BB Sophia stängs ned kommer de cirka 3200 förlossningar som har skett där i år behöva ske någon annanstans inom landstingets förlossningsverksamhet. Inga konkreta planer på hur denna omallokering ska ske har presenterats. Detta samtidigt som Nya Karolinska Solnas förlossningsavdelning kommer att ha kapacitet för cirka 1000 förlossningar färre 2018 än vad Karolinska Solna har idag. Det är också oklart om och när det kommer att finnas förlossningsplatser på St. Görans sjukhus.  

Presskontakt:
Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-10 15:30
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut