Ny privatisering av ytterligare akutsjukhus löser inte vårdkrisen

Stockholms läns landsting måste satsa på bättre arbetsvillkor på samtliga sjukhus, öppna fler vårdplatser och ge mer resurser till primärvården för att lösa krisen i vården. Idag meddelar Landstingsalliansen istället om en ny upphandling för privatisering av ytterligare ett akutsjukhus.

Sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L) meddelar idag om förberedelser av en ny upphandling för att privatisera ytterligare ett akutsjukhus under nästa mandatperiod. Sedan tidigare är S:t Görans sjukhus det enda privat drivna sjukhuset i landstinget.

På länets akutsjukhus är överbeläggningarna, på grund av stängda vårdplaster, stora. Bristen på erfaren vårdpersonal samt specialistutbildade sjuksköterskor är den främsta orsaken. Stress och dålig arbetsmiljö gör att allt fler väljer bort att arbeta inom vården. För att kunna rekrytera fler medarbetare och behålla den erfarna personalen behövs bättre arbetsvillkor.

– Det är positivt att S:t Görans sjukhus fungerar bra och har arbetsmetoder som fler sjukhus kan lära av. Men för att kostnaderna ska minska och personalen få drägligare arbetssituation på alla akutmottagningar, så krävs politiskt ansvar för förbättringar av hela akutsjukvården. Det finns en gammal övertro på att ytterligare privatiseringar ska stå för lösningen på alla sjukvårdens problem när landstinget istället behöver nya satsningar på personal och patienter, säger Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd.

Presskontakt:

Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-10 13:08
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut