Ny satsning för att motverka hemlöshet

Majoriteten i stadshuset höjer ambitionerna för att motverka hemlöshet och satsar 30 miljoner kronor extra över en treårsperiod. Paketet för att minska hemlöshet består av en rad insatser för att stärka och förbättra situationen för stadens hemlösa. Staden ska även utveckla arbetet för att fånga upp äldre hemlösa som ibland har fallit mellan stolarna då ansvarsfördelningen mellan äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen är otydlig. 

Staden ska arbeta relationsbyggande genom flera uppsökare och satsa ännu mer på gruppen hemlösa med missbruksproblematik och psykisk sjukdom. Satsningen ska även utveckla arbetssätt för att nå de hemlösa som utsätts för våld i nära relationer. Det är en grupp som är mycket utelämnad och väldigt svår att nå idag. Ett särskilt grepp ska tas kring barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden för att de inte ska behöva placeras på vandrarhem eller hotell. Även en satsning på ett nytt utredningsboende för äldre hemlösa görs, samt inrättandet av en stödperson till den som är 65 år eller äldre och hemlös. 

– Det här en viktig reform. Ingen människa ska sova på gatan i Stockholm, och vi måste bli bättre på att nå de som är allra mest utsatta. Redan idag har vi ett bra arbete för att motverka hemlöshet med exempelvis en tak-över-huvudet-garanti men Stockholm måste göra mer. Därför satsar vi 30 miljoner extra på en rad åtgärder för stadens hemlösa. En viktig del är en ny handlingsplan för att motverka att barnfamiljer placeras på hotell och vandrarhem. Det säger Karin Wanngård, finansborgarråd (S) i Stockholms stad. 

Följande insatser presenteras som en del av den bredare hemlöshetssatsningen:

  • Fler uppsökare för att arbeta relationsskapande med akut hemlösa. 
  • Utökad satsning på gruppen hemlösa med missbruksproblem/psykiska problem med syfte att skapa ett boende riktat till målgruppen.
  • Metodutveckling för arbete med våldsutsatthet i gruppen hemlösa med missbruksproblem.
  • Handlingsplan för att motverka osäkra boendeförhållanden hos barnfamiljer.
  • Nytt utredningsboende för äldre hemlösa.
  • Stödperson till hemlösa äldre som saknar stadigvarande boende. 
  • Fler platser för äldre hemlösa.
Sidan uppdaterades senast: 2016-06-14 10:35
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut