Nytt avtal för skolskjuts upphandlas med Vita jobb-modellen

Stockholms stad har gått ut med en ny upphandlingsförfrågan för persontransporter. Främst berör upphandlingen skolskjuts, men även andra typer av persontransporter i stadens regi som till exempel resor till och från olika boendeformer i staden samt äldre som flyttar från sitt hem till ett vård- och omsorgsboende. 

Det är första gången staden använder sig av den nya Vita jobb-modellen i en upphandling – vilket innebär att krav ställs på goda arbets- och anställningsvillkor för förarna. Jämfört med tidigare upphandling läggs denna gång större vikt vid kvalitet. Detta görs dels genom att högre grundläggande krav ställs, så kallade skall-krav och dels genom en förändrad viktning mellan pris och kvalitet. Dessutom har vitesklausulerna skärpts.

– Nu går vi fram med ett nytt avtal som ska säkra bra och trygga transporter för Stockholmarna, inte minst på skolans område. Vi ärvde ju avtal från den förra majoriteten vars utgångspunkt var att hela tiden jaga efter lägsta pris, vilket slog mot kvaliteten på de tjänster vi erbjuder. Det ändrar vi på nu, och höjer kvalitetsnivån. Genom att använda vår Vita jobb-modell kommer vi också kunna säkra bra villkor för förarna. Staden ska vara en seriös arbetsgivare, men bättre arbetsmiljö ger också bättre transporter för brukarna. Det säger Karin Wanngård, finansborgarråd (S) i en kommentar.

Bakgrund

 • Genom att ställa särskilda kontraktsvillkor avseende lön, semester och arbestid i nivå med ”Taxi-avtalet”, (det centrala kollektivavtal som gäller inom området persontransporter), vill staden säkerställa schyssta villkor för de förare som utför samhällsbetalda transporter på uppdrag av Stockholms stad.
 • Villkoren innebär att även leverantörer som inte är bundna av det aktuella kollektivavtalet åtar sig att följa kollektivavtalets minimininivåer avseende lön, semester och arbetstid för de anställda förarna.
 • Om en leverantör som staden har avtal med använder sig av underleverantörer som är arbetsgivare för förarna, åligger det leverantören att säkerställa att villkoren efterlevs av den som är arbetsgivare.

Nya vitesklausuler är:

 • Upprepad försening (2 ggr för samma resenär under en 30-dagarsperiod)
 • Utebliven transport (även förseningar över 45 minuter)
 • Försening som inte meddelats (på 10 minuter eller mer)
 • Medföljning/överlämning hand till hand (om inte beställning tillåter att resenären lämnas ensam)
 • Rimlig tid i bil vid samåkning. Detta bedöms från fall till fall. Som riktmärke gäller att vid 0-29 minuters restid accepteras 20 minuters extra samåkningstid och vid över 30 minuters restid accepteras 30 minuters extra ”samåkningstid”.

 

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-24 14:28
 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut