Nytt projekt: energin från datacenter ska värma upp Stockholm

Norden har de senaste åren varit framgångsrikt i att attrahera större datacenter. Bland annat har Facebook etablerat sig i Luleå, Google i Finland och Apple i Danmark. Traditionellt sätt har värmeenergin som genereras i dessa serverhallar ventilerats ut i atmosfären till ingen nytta. 

Stockholm sjösätter nu ett nytt projekt där målet är att attrahera fler datacenter till regionen, samtidigt som spillvärmen tas tillvara för att användas i stadens fjärrvärmenät. Målet är att framtida center ska etableras i anslutning till större befolkningscentra med ett stort energibehov. Projektet kommer vara viktigt för att förverkliga Stockholms mål att vara fossilbränslefritt år 2040 och stärka stadens position som ledande global ICT & Tech hub.

– Stockholm växer idag snabbast av de Europeiska städerna. Det ställer stora krav på oss när vi utvecklas. Vi ska bygga stad, men vi ska göra det på ett hållbart sätt. En av Stockholms främsta konkurrensfördelar är att vi är en av världens grönaste städer. Det lockar till sig människor och företag, och säkrar tillväxt och jobb. I Stockholm har vi infrastrukturen för att ta tillvara på den här energin. När vi hittar nya lösningar på miljöutmaningarna kan företagen växa och exportera sina produkter vilket skapar fler jobb. Det visar att det är möjligt att kombinera en väl utvecklad välfärd och tillväxt med minimal klimatpåverkan i vårt arbete med att bygga ett Stockholm för alla. Det säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i en kommentar.

Bakgrund
Exploateringskontoret, Stockholm Business Region, Stokab samt Stadsbyggnadskontoret kommer tillsammans med Fortum Värme och Ellevio att:

  • Tillsätta arbetsgrupper för att säkra mark
  • Etablera Stockholm som den primära europeiska lokaliseringen för stora gröna datahallar
  • Tillsammans säkerställa transparent och effektiv handläggning av förfrågningar  

Läs mer om projektet

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-30 09:23
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut