Regeringens höstbudget ger en och en halv miljard till sjukvården i Stockholm

I budgetpropositionen för 2016 ingår nya satsningar på hälso- och sjukvårdsområdet på totalt sju miljarder i Sverige mellan 2016 och 2019. Cirka en och en halv miljard beräknas gå till sjukvården i Stockholms läns landsting.

I satsningarna på sjukvården i Stockholm ingår extra resurser för investeringar i kvinnors hälsa, en satsning på förbättrad psykisk hälsa bland unga, liksom fri tandvård för unga. Satsningarna i höstbudgeten innebär också avgiftsfri öppenvård för äldre och ett extra generellt tillskott på sjukvården i landstinget.

– Jag välkomnar regeringens satsning på sjukvården i Stockholm. Mer resurser behövs för framtidsinvesteringar i vården för en växande och åldrande befolkning. Därför vill vi ha fler närsjukhus och vårdplatser för äldre. Alla ska kunna få vård efter sitt specifika behov, säger Erika Ullberg (S) oppositionsfinanslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

Mer om satsningarna på sjukvården i Stockholm:

Extra tillskott till vården
Förstärkningen innebär att det avsätts cirka 565 miljoner mellan 2016 och 2019 som ett extra tillskott till Stockholms läns landsting.

Förbättrad psykisk hälsa bland unga
Den befintliga satsningen inom området psykisk ohälsa förstärks med ytterligare cirka 250 miljoner totalt mellan 2016 och 2019. 

Investeringar i kvinnors hälsa
Sammanlagt satsar regeringen cirka 300 miljoner mellan 2016 och 2019 för att stärka kvinnors hälsa. I satsningen ingår:

  • Mammografi görs avgiftsfritt för kvinnor mellan 40 och 74 år i alla landsting fr.o.m. den 1 juli 2016. Mammografi är redan idag avgiftsfritt i SLL men satsningen innebär att staten kompenserar SLL för dessa kostnader
  • Alla preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna görs avgiftsfria för kvinnor under 21 års ålder.
  • Satsningar på kvinnors hälsa i primärvården

Fler unga får fri tandvård
Under mandatperioden avses åldersgränsen för den fria tandvården att utökas successivt upp till och med det år man fyller 23.

Avgiftsfri öppenvård för äldre
All öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet ska bli avgiftsfri för äldre från 85 års ålder.

De exakta siffrorna för hur mycket av regeringens satsningar som kommer att tillfalla Stockholm är ännu inte klart då fördelningen över landet sker efter att budgeten beslutats av riksdagen och i samröre med exempelvis SKL. I siffrorna ovan, samt i tabellen, presenteras beloppen som Stockholms län får om satsningarna fördelas utifrån befolkningsmängd, det vill säga att Stockholms län får 22,6 procent av satsningarna.

Presskontakt, Anna-Karin Grenninger 070-737 44 66

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-21 15:46
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut