Roger Mogert (S): Det behövs en ny statlig utredning om film- och tv-industrin

En mängd studier visar hur andra länders olika former av ekonomiska incitament, exempelvis skattelättnader, är avgörande för var film- och tv-produktioner äger rum. Filmer som utspelar sig i Stockholm spelas idag in utomlands på grund av att andra länder erbjuder bättre förutsättningar. Sverige går miste om såväl investeringar som skildringar. Stockholm har det senaste året gjort betydande satsningar för att främja filmproduktion och mer film produceras nu lokalt, men stad och region har inte tillgång till alla nycklar för ekonomisk och kulturell tillväxt. I samband med att den statliga filmpolitiken nu ses över bör staten tillsätta en offentlig utredning som genomlyser den här frågan ur ett svenskt perspektiv.

– Sverige har en stolt, levande tradition inom film och tv men i dag riskerar vi tappa såväl egna som internationella film- och tv-produktioner. Det här är inte bara intressant ur ett kulturpolitiskt perspektiv, det finns stora vinster att göra. Enbart den svenska Millenium-produktionen spenderade nära 100 miljoner kronor i Sverige. Addera marknadsföringsvärdet av att filmerna setts av en mångmiljonpublik över hela världen och den turisteffekt som det genererat så landar du på miljardbelopp. Det säger Roger Mogert (S), kulturborgarråd i en kommentar.

– Norge införde incitament med start i år och det är ingen slump att tv-serien ”Game of Thrones” spelats in på Island eller att James Bond-filmen delvis spelades in i Österrike. Nu ser ju regeringen över den statliga filmpolitiken, och då bör en utredning om det här vara en del i det. Vi kan göra mycket från Stockholms stads sida, men här behöver vi jobba tillsammans med staten om vi med full kraft ska utnyttja den potential som finns i branschen. Fortsätter Roger Mogert.

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-23 10:30
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut