(S): Nya nedskärningar i busstrafiken - en panikåtgärd

Nedskärningar har redan genomförts i pendeltågstrafik i Södertälje och Nynäshamn. De senaste veckorna har tunnelbaneuppgångar stängts. Allt som ett resultat av besparingskrav från Moderaterna i Stockholms läns landsting. Nu väntar ytterligare nedskärningar i busstrafiken. Socialdemokraterna har en annan lösning, vi vill öka framkomligheten för bussarna så att kostnaden för driften minskar, samtidigt som det lockar fler att resa kollektivt. 

Busstrafiken är det trafikslag som har bäst utvecklingspotential på kort sikt och är ofta ett insteg för nya resenärer. Nu väntas en försämring av busstrafiken på grund av oordning i det Alliansstyrda landstingets finanser. Moderaternas uppdrag till SL, att genomföra besparingar för 250 miljoner kronor 2015 och ytterligare 300 miljoner kronor 2016, innebär nedskärningar i busstrafiken. Nattrafik och de populära direktbussarna pekas ut som möjliga besparingar men hela linjenätet kan drabbas av utglesning eller helt indragna busslinjer. Men indragen trafik är ingen långsiktig lösning för SL:s ekonomiska problem och hotar Stockholms tillväxt.

– Fler bör resa kollektivt, inte färre. Därför vill vi förbättra framkomligheten i busstrafiken istället för att plocka bort bussar. Det finns stor potential i att spara smart. Bussar som idag sitter fast på Stockholms infartsleder eller i trafikstockningar i stan är bortkastade pengar och restid. Med fler bussfiler, nya trafiklösningar och trafiksignaler som sätter bussen först kan SL både spara pengar och restid för resenärerna, säger oppositionslandstingsrådet Nanna Wikholm (S).

Det finns flera andra sätt att lösa SL:s ekonomiska situation, som att öka resandet och därmed biljettförsäljningen. Socialdemokraterna har också föreslagit en omfattande trimning av de 1,2 miljarder kronor i konsultkostnader som varje år tynger SL:s ekonomi. 

– Att SL får ett allt sämre reseutbud, service och öppettider kommer få stockholmarna att välja bort kollektivtrafiken. SL måste istället spara pengar på onödig administration och de miljarder i konsultkostnader som SL dras med årligen. Det är obegripligt att Moderaterna väljer att skära i trafiken, framför att sätta stopp för miljardrullningen till externa konsulter, säger Nanna Wikholm.

Presskontakt:

Anna-Karin Grenninger
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting
070-737 44 66

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-01 15:18
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut