Vi kräver extra möte med Trafiknämnden med anledning av de kraftiga nedskärningarna i busstrafiken

Idag kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholms läns landsting att lämna in en begäran till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) om ett extra möte i Trafiknämnden. Bakgrunden är de stora nedskärningarna i busstrafiken som ska genomföras efter årsskiftet. 

Den 9 september beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting om en nedskärning på 100 miljoner kronor i busstrafiken. Nu kräver Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett extra möte i Trafiknämnden för att få tillfälle att diskutera alternativa besparingsalternativ och få se en konsekvensanalys av de beslutade nedskärningarna. 

– Att minska trafiken i ett läge där Stockholm växer är en panikåtgärd som skulle hota tillväxten, försvåra livspusslet för många länsinvånare och förvärra ett redan utsatt läge för SL:s ekonomi. SL behöver fler resenärer, inte färre. Det är uppenbart att Moderaterna har mörkat konsekvenserna av sitt beslut. Nu måste alla kort upp på bordet, säger Erika Ullberg (S) oppositionslandstingsråd.

Det beslut som Alliansen tagit berör 133 linjer i länet, varav några helt kommer att läggas ner. På det extrainsatta mötet kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet att presentera ett gemensamt förslag för hur busstrafiken kan räddas.

– Vi kan inte bara stå och se på när Alliansen fattar beslut som drar undan mattan för länets arbetspendlare och elever som är beroende av bussen för att få vardagen att gå ihop. Nu vänder vi på alla stenar för att hitta en lösning som är bättre för resenärerna, säger Malin Karlsson (MP) trafikpolitisk talesperson.

Presskontakt

Anna-Karin Grenninger, telefon: 070-737 44 66

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-21 10:56
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut