Skapa ett snabbspår för överklaganden av byggprojekt

Varje år överklagas runt hälften av de större byggprojekten i Stockholm. Överklagandeprocesserna tar ofta lång tid och försenar produktionen av bostäder. Samtidigt är det bara några få procent av de överklagade detaljplanerna som ändras efter en juridisk prövning. Överklagandeprocessen behöver effektiviseras och snabbas på, därför föreslår Roger Mogert, stadsbyggnadsborgarråd (S), att regeringen sätter en tidsgräns för att avgöra ett ärende.

– Idag är det så att det får ta max tio veckor att ge ett bygglov - och då tycker jag det är rimligt att det inte borde få ta mer än tio veckor att pröva ett bygglov. Idag försenas viktiga projekt för att den juridiska processen drar ut på tiden. Det är viktigt att stå upp för människors rätt att överklaga, det är en demokratisk grundbult som vi värnar, men vi kan inte ha en situation där våra byggprojekt drar ut på tiden för att handläggningen är så pass långsam som den är idag. Det är faktiskt väldigt märkligt att det ska ta längre tid att prova juridiskt om vår handläggning varit korrekt, än de tio veckor vi har på oss att göra handläggningen. Det borde regeringen ändra på.

– Med tanke på att vi kraftigt ökar takten i bostadsbyggandet så blir den här frågan allt mer akut, det säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd.

Föreslagna förändringar

  • Snabbspår för överklaganden. Det måste snabbt avgöras om en klagande har talerätt eller om det uppenbart inte föreligger formella eller sakliga skäl till överklagandet.
  • En talande bör inte ges rätt att överklaga till nästa instans om klagan avser allmänna intressen som redan prövats av kommun och länsstyrelse
  • Öka de statliga resurserna till överklagandeinstanserna i syfte att snabba på processerna. Max tio veckor för en prövning av bygglov eller detaljplan.

 

Fakta

  • Under åren 2007-2015 har 356 detaljplaner för bostäder antagits av Stockholms stad. Av dessa överklagades hälften: 173 stycken.
  • Totalt har detaljplaner med 26 000 bostäder överklagats sedan 2007. Detta motsvarar 56 procent av alla planerade bostäder.
  • Under åren 2007-2015 upphävdes totalt nio planer (2,5 % av alla detaljplaner) 
  • Genomsnittliga tiden mellan antagande och lagakraftvunnen plan är i Stockholm åtta månader.

 


Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-01 10:33
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut