(S)läpp fram bussen

Idag berättar Metro om Socialdemokraternas plan för en bättre buss och därmed förbättrad arbetspendling. Fler måste vilja välja kollektivtrafiken om tillväxten och jobben ska främjas. Det framkomlighetsförsök som nu genomförs på 4:ans buss är ett bra första steg, men räcker inte. Tidsvinsterna är knappa och trängseln kvarstår. Socialdemokraterna vill att bussfilerna ska målas, exempelvis röda, för att tydliggöra för resenärerna var trafiken går och öka respekten för bussfilerna. Därtill ska bussarnas prioritet i gaturummet höjas genom en rad åtgärder. Också informationen behöver förbättras, inte minst genom att ta fram en busskarta likt tunnelbanekartan.

– Åtta år av ständigt bortprioriterande av busstrafiken måste få ett slut. Moderaterna talar om förbättringar, men i praktiken sker väldigt lite. Det är ett svek mot arbetspendlarna. Socialdemokraterna har tagit fram en plan för hur bussen, genom ett antal åtgärder, kan bli ett mer attraktivt val för stockholmarna. Med en ökad framkomlighet och bättre information kan fler lockas att välja kollektivtrafiken. Det är avgörande för att klara jobben och tillväxten , säger Erika Ullberg (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i SL.  


Socialdemokraternas plan för en bättre busstrafik:

  • Måla bussfilerna, exempelvis röda. Ger ökad kännedom om busstrafiken och respekt för bussfilerna.
  • Stabila turer. Stombussarna ska inte komma på kolonn. Tekniken finns, men den fungerar inte effektivt då framkomligheten är dålig.
  • Ge bussarna utökad prioritet i gaturummet. Fler bussfiler och förhöjd prioritet i trafiksignaler.
  • Digital resenärsinformation, även på bussen. Så kan resenärerna lättare byta mellan stombussar och andra trafikslag. De totala restiderna blir kortare.
  • Ta fram en busslinjekarta. SL ska få i uppdrag att ta fram en busslinjekarta som på ett tydligt sätt visar var busslinjerna i innerstaden går, precis som tunnelbanekartan.
  • Undersök alternativ för snabbare av- och påstigning och i fler dörrpar. Modellen med ”konduktör” som används under framkomlighetsförsöket är kostsam och inte särskilt effektiv.
  • De ska vara lätt att betala, även för sällanresenärer. Enhetstaxan gör reskassa, enkelbiljetter och SMS-biljetter lättare att använda.


Presskontakt:
 
Elin Tibell, 0707-37 43 34 

För bilder, klicka här

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-12 11:32
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut