Stark jobbtillväxt i Stockholm

Stockholm har en god sysselsättningsutveckling med sjunkande arbetslöshet. Branscher inom tjänstsektorn – ofta med ett kunskapsintensivt innehåll – växer starkast. Inom vissa branscher bedöms efterfrågan på arbetskraft öka kraftigt under kommande år, det gäller särskilt vård och omsorg, inom skola och förskola samt inom byggbranschen. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka både räknat i antal och andel av de inskrivna arbetslösa - arbetslösheten bland unga har minskat kraftigare än för arbetsmarknaden i stort det senaste året. Samtidigt finns det fortsatt skillnader mellan olika stadsdelar. Det visar en ny rapport från Stockholms stads stadsledningskontor.  

– Det är en väldigt positiv utveckling. Vi ser att arbetslösheten även sjunker i delar av staden där vi har haft större utmaningar, vilket är glädjande. Sedan valet 2014 har vi lagt om arbetsmarknadspolitiken, och satsat kraftigt. Vi har startat två nya jobbtorg, ökat antalet platser på Komvux och Yrkesvux och vi anställer personer direkt inom kommunens verksamheter. Vi ser att det ger resultat. En utmaning som finns är att vi kommer att ha brist på arbetskraft framöver, inte minst inom skolan. Där jobbar vi bland annat med snabbspår för att de som kommer hit med en lärarutbildning snabbt ska kunna komma ut och undervisa. Idag kan den processen ta sex till sju år, genom att jobba aktivt med det så kan vi i bästa fall korta den tiden till två år. Det säger Karin Wanngård, finansborgarråd (S) i en kommentar.

 

Presskontakt: Mika Metso, 076-122 92 47

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-04 11:11
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut