Stockholm utser en byggeneral för fler bostäder

Stockholms bostadsbrist är akut. Under lång tid har det byggts för lite och framförallt finns det ett stort underskott på hyresrätter. Den nya majoriteten lägger nu om bostadspolitiken med ett tydligt fokus på fler hyresrätter och snabbare byggprocesser. Idag presenterade finansborgarrådet Karin Wanngård (S) en ny organisation för att nå målet om 40 000 bostäder till 2020 samt en byggeneral, Torleif Falk som ska leda och samordna arbetet.

– Vi tar bostadsbristen på största allvar. Den drabbar både enskilda personer och vår gemensamma tillväxt hårt. Man ska inte behöva välja bort att studera eller jobba i Stockholm för att man inte kan få en bostad. Nu lägger vi om bostadspolitiken. Vi ska snabba på processerna och vi ska bygga fler hyresrätter. Vi kommer bland annat använda våra egna bolag i större utsträckning än vad som gjorts för att få ut bostäder på marknaden. Det är ett första, men viktigt steg för att höja ambitionerna för Stockholms bostadspolitik. Det säger Karin Wanngård, finansborgarråd

– Det är såklart en stor utmaning, men samtidigt känns det väldigt roligt att få vara med i det här arbetet. Jag har själv jobbat med konkreta byggprojekt och har erfarenheter av vilka utmaningar som finns när man vill bygga nytt. Bristen på bostäder är en av Stockholms största utmaningar, den får också negativa effekter på jobben och tillväxten. En bättre samordning är nödvändig för att snabba på byggprocesserna som idag kan dra ut väldigt långt på tiden. Det ska vi ändra på. Samtidigt ska vi bygga med kvalitet. Det säger Torleif Falk.

Bakgrund - stadens nya organisation för att snabbare byggande
Staden inrättar en ny organisation med en gemensam projektportfölj där tidplanerna för projekten prövas fortlöpande med avsikten att optimera processen för varje enskilt projekt. Byggeneralen har i uppgift att föra en dialog med branschen och hålla ihop stadens insatser och lösa upp de problem som kan uppstå i olika projekt. Utöver det utses byggsamordnare på stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och miljöförvaltningen. Torleif Falk har tidigare arbetat i byggherrerollen och med projektutveckling i Stockholm, senast på Stockholmshem. Han är i grunden arkitekt.


Presskontakt:
Ömer Oguz, 076-122 92 34
Tomas Gustavsson, 076-122 91 99

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut