100 dagar av förändring i Stockholms läns landsting

Helene Hellmark Knutsson (S)

I åtta år har landstinget i Stockholm styrts av en Moderatledd allians. Under dessa år har man konsekvent prioriterat skattesänkningar och privatiseringar framför att ta ett helhetsansvar för att möta framtidens utmaningar. I takt med att vi har fått en allt mer marknadsstyrd sjukvård har antalet läkarbesök ökat, dock inte tiden med patienten. Idag är det mer lönsamt att fylla i listor till den centrala byråkratin än att ägna tid åt den enskilde patienten.

Det är dags för en ny politik. Socialdemokraterna tar ansvar och blickar framåt. Vi tänker skapa en sjukvård och kollektivtrafik som stockholmarna kan vara stolta över. Till skillnad från de som sätter upp mål långt in i framtiden som inte går att utvärdera så presenterar vi här vår plan för hur vi redan de första 100 dagarna ska vända utvecklingen.

100 dagar för att stoppa nästa privatiseringsvåg

 • Stopp för privatiseringslistor – kvalitet inte driftsform ska styra planeringen.
 • Se över vårdvalen för att garantera en säker och jämlik sjukvård efter behov.
 • Etableringsstrategi för att säkerställa jämlik tillgång till vård
 • Mer tid till patienten - särskilt till de som har störst vårdbehov.

100 dagar för mer personal i vården

 • Ta fram en strategisk personalplan för att säkra landstingets kompetensförsörjning.
 • Anställ fler sjuksköterskor, undersköterskor men anställ också stödjande personal som kan avlasta vårdpersonalen.
 • 50 nya studieplatser för barnmorskor – 250 i hela landet.
 • Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom bristspecialiteter.
 • Traineejobb för att unga ska få chansen till jobb och utbildning i sjukvården.

100 dagar för kortare köer på akuten

 • En auktoriserad närakut med tydliga krav på kompetens och utrustning på alla närsjukhus.
 • Direktinskrivning till geriatriken.
 • Utred närsjukhus i alla de regionala stadskärnorna och starta nytt närsjukhus i Handen.
 • Översyn ambulansverksamheten.

100 dagar för ordning och reda i ekonomin

 • Genomför en grundlig analys av den oroväckande kostnadsutvecklingen i sjukvården.
 • Minska de onödiga konsultkostnaderna – sätt stopp för konsultberoendet.
 • Tillsätt en effektivitetskomission för sjukvården med brett deltagande från relevanta aktörer.
 • Fullständig genomlysning av AB SL:s ekonomi –avtalsuppföljning, konsulter och investeringar.

100 dagar för utbyggd kollektivtrafik

 • Strategisk tunnelbaneutredning för ökad kapacitet och fler utbyggnader.
 • Stopp för ineffektiva spårvagnsutbyggnader i innerstaden.
 • Krav på samhällsekonomiska beräkningar innan beslut om trafikinvestering.
 • Krav på kommuner på att möta upp med bostäder, framförallt hyresrätter, för att få ta del av utbyggd kollektivtrafik.

100 dagar för att byta kurs

 • Folkhälsoklyftorna ska slutas inom en generation – vi tillsätter en jämlikhetskommission för Sverige och Stockholms län.
 • Strategi för folksjukdomarna.
 • En sammanhållen vård för våra äldre: äldrevårdcentraler, fler geriatriska vårdplatser och en personlig läkare med helhetsansvar.
 • Enkel och modern taxa i SL-trafiken med slopade zoner.

Läs mer om vad vi vill göra de hundra första dagarna

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-03 12:17
 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut