Stockholms socialdemokrater antar nytt program om ekonomisk demokrati

Under gårdagens representantskap antog Socialdemokraterna i Stockholm en nyskriven rapport om ekonomisk demokrati. Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp bestående av Magnus Nilsson som sammankallande samt Annika Strandhäll och Johnny Nadérus. Rapporten har arbetats fram efter att frågan lyfts under förra årets årsmöte och ett uppföljande program med studiecirkelarbete kommer vara fortsättningen på arbetet.

- Löntagarnas inflytande och möjlighet att påverka sin arbetsplats är en enormt viktig fråga och i en modern ekonomi tror jag vi måste presentera många nya förslag på hur detta kan bli verklighet. Diskussionen om löntagarägda företag och ökande krav på medbestämmande är fortfarande bara i sin början, säger sammankallande för rapportgruppen Magnus Nilsson.

Kontakt: Magnus Nilsson, 0707-49 49 25

Läs programmet här: Ekonomisk demokrati rapport och beslut slutlig

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-24 10:59
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut