Stoppa stängningen av Södra BB

Beslut har tagits att lägga ner Södra BB – den enda förlossningsverksamhet där kvinnan är garanterad att en barnmorska är med i rummet under hela förlossningen. Detta sker utan att den styrande Alliansen har förhindrat det. 

Södra BB är unikt i sitt slag om att ha en barnmorska närvarande under hela förlossningen. Trots småskaligheten och barnmorsketätheten är det en effektiv verksamhet. Förstföderskor, som generellt behöver vård längre tid, har kortast vårdtid på Södra BB i hela länet. Södra BB har också lägst kostnad per förlossning. 

– Alla har rätt till trygg förlossning. Att tillåta stängning av Södra BB är att sänka ambitionerna för förlossningsvården. Jag vill istället se att den framgångsrika verksamheten sprids till fler sjukhus och föreslagit en barnmorskeledd mottagning på Karolinska Huddinge, säger Dag Larsson, oppositionssjukvårdslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting. 
Förlossningsvården i Stockholms läns landsting är pressad. Både kejsarsnitt och förlossningsskador är vanligare i Stockholms läns landsting än i övriga landet. Redan i dag blir en rekordstor andel kvinnor hänvisade att föda på en annan förlossningsklinik än den de valt. Enligt sjukvårdsförvaltningen kommer det också att fattas 2000 förlossningsplatser till 2018. 

– Barnmorskorna är tydliga när de säger att all forskning visar att det bästa för en trygg och säker förlossning är att en barnmorska är närvarande under hela förlossningen. Därför måste Alliansen nu ta sitt politiska ansvar och förhindra stängningen, säger Dag Larsson, oppositionssjukvårdslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting.   

Om Södra BB
Enligt 1177 Vårdguiden skulle 98 procent av mammorna som har förlöst på Södra BB rekommendera andra att göra det samma. Södra BB utmärker sig även då medarbetarnöjdheten är högre än på övriga förlossningsenheter i länet. Personalomsättningen på Södra BB är också lägre och är  en av få förlossningsenheter som lyckas rekrytera och behålla erfaren personal. Detta samtidigt som Stockholms läns landsting har haft stora problem att få barnmorskorna att jobba inom just förlossningsverksamheten.  

Presskontakt Anna-Karin Grenninger, telefon: 070-737 44 66

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-20 14:35
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut