Uttalande - Alliansfrihet

Vår alliansfria utrikespolitik är viktigare än på länge. I en orolig tid bidrar den till fred, säkerhet och stabilitet. Vårt säkerhetspolitiska agerande ska även i fortsättningen syfta till avspänningen i vårt närområde och bör därför präglas av tydlighet och förutsägbarhet En ansökan om medlemskap i militäralliansen NATO är därför utesluten.

Diskussionerna om det så kallade värdlandsavtalet handlar om viktiga aspekter av relationen till NATO. Ett framtida samarbete får inte underminera alliansfriheten eller leda till missuppfattningar om Sveriges säkerhetspolitiska hållning.

Det riksdagsbeslut som ska fattas för proposition om samarbetet bör innehålla tydliga preciseringar om att kärnvapen under inga omständigheter får placeras på svensk mark. Vidare bör klargöras att inga fasta NATO-baser kan etableras i landet. Klart ska också vara att Sverige inte kommer att tillåta att utomstående makt använder svenskt territorium för militära hot eller aktioner mot andra länder.

Uttalande antaget av Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 16-17 april 2016.

Presskontakt: Daniel Ferreira 070-255 31 68

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-17 14:40
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut