Uttalande - Västsahara

Västsahara står i mittpunkten för en av de mest långvariga konflikterna i världshistorien. Den västsahariska befrielserörelsen Polisario har utropat området till en självständig stat men större delen av landet ockuperas fortfarande av Marocko. Sedan maj 2005 har det marockanska förtrycket mot den västsahariska befolkningen i de ockuperade delarna ökat markant. 2010 byggde cirka 20 000 västsaharier upp ett tältläger Gdeim Izik i protest mot förföljelser, fängslanden, marginalisering och den marockanska stölden av råvaror. Vår tro på alla folks frihet hela världens fred speglar tydligt vilken ställning vi bör ha i frågan. Västsaharierna har rätt till självbestämmande och frihet från det marockanska förtrycket.

Socialdemokraterna i Stockholm har länge drivit krav på stöd för Västsahara, både politiskt och humanitär. Riksdagen fattade beslut i december 2012 att uppmana den då borgerliga regeringen att erkänna Västsahara. Så skedde inte men efter regeringsskiftet förväntade sig många att regeringen nu skulle ta detta initiativ. Tyvärr har istället UD/regeringen meddelat att ett erkännande inte är aktuellt och istället haft flera kontakter med Marocko. Vi kräver att det politiska och humanitära stödet till Västsahara ökas.

De nordiska FN-förbundet har gemensamt lagt förslaget till säkerhetsrådet att FN:s fredsbevarande styrka, MINURSO, som övervakar vapenstilleståndet längs gränsen mellan fritt och ockuperat område, ska få ett ökat mandat innebär att man får möjlighet att övervaka hur mänskliga rättigheter respekteras, liksom man gör i andra liknande situationer. Detta är ett krav vi också framfört tidigare och nu åter aktualiserar.

Vi kräver att Sverige i FN stöder förslaget att MINURSO får befogenhet att övervaka att mänskliga rättigheter respekteras i Västsahara.

Uttalande antaget av Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 16-17 april 2016.

Presskontakt: Daniel Ferreira 070-255 31 68

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-17 14:43
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut