Uttalande om asyl- och migrationspolitik

Antaget vid Socialdemokraterna i Stockholms läns kongress 23-24 april.

Vårt land tar ett stort humanitärt ansvar i en orolig tid och i främsta ledet finns socialdemokratiska kommuner. I en tid när EU misslyckats med att ta ett solidariskt ansvar så har ansträngningarna hos några få länder varit större. I Sverige har kommunpolitiker, ideella krafter och tjänstemän i en del kommuner ansträngt sig till det yttersta för att ordna ett bra mottagande, samtidigt som andra kommuner har tagit lite eller inget ansvar. Nu måste vi se till att riksdagens beslut om en jämnare fördelning mellan alla kommuner blir verklighet. Kärnan i socialdemokratins politik är och har alltid varit en reglerad och human asyl- och migrationspolitik som präglas av öppenhet mot omvärlden och att de som kommer till Sverige har samma möjligheter och skyldigheter som de som redan bor här.

De människor som har sökt och fått skydd i vårt land ska bli delaktiga i vårt gemensamma samhällsbygge. Alla ska få bidra med sina kunskaper i bygget av det svenska samhället. För att klara av det måste vi säkerställa matchningen på arbetsmarknaden, bland annat genom att snabba på processen med validering och arbeta aktivt med tidig kartläggning av kompetenser och behov. Vimåste stärka samhällsystemen så att de är bättre anpassade till en värld där människor i större utsträckning rör på sig över gränserna. Det kommer att vara ett av de största politiska projekten i vår tid.

För ytterligare information
Daniel Ferreira, kommunikationsansvarig, 0702553168

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-24 13:42
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut