Uttalande om bostadspolitik

Antaget vid Socialdemokraterna i Stockholms läns kongress 23-24 april.

Den svenska modellen bygger på ett land som håller ihop. Den ger varje människa en chans att leva det liv man drömmer om och ligger till grund för ett Sverige att vara stolt över. I dag går det bra för Stockholmsregionen, men det finns också en växande oro.. En viktig utmaning är bostadsbristen. Den är ett hinder för den som vill flytta hemifrån, för familjen som vill bo större eller för äldre som söker ett annat boende. Bristen är också ett hinder för den som söker jobb och utbildning i vår region och för den som vill leva sitt liv här. För företag som vill växa och nyanställa är bristen på bostäder, särskilt hyresrätter till en rimlig kostnad, ett stort problem. Bristen sätter hinder för ett växande näringsliv, men framförallt försämrar det människors livskvalitet, möjlighet till framgång och frihet.

Vi ser med glädje på att regeringen pekat ut bostadsbyggandet som en av vår tids största utmaningar. Men det räcker inte. I dag smiter vissa kommuner i vår region från sitt ansvar. Alla kommuner måste vara med och bidra. Kommuner som i dag inte bidrar ska tvingas bygga och kommuner som tar sitt ansvar ska belönas. 

Vi ska som parti fortsätta ta ett stort och långsiktigt ansvar för bostadsbyggandet på nationell, regional och lokal nivå. Vi ska bli ännu bättre på att bygga hållbara, inkluderande och smarta samhällen där bostäder, service och kollektivtrafik utgör en helhet. Så skapar vi inte bara bostäder, så skapar vi ett samhälle som fungerar och håller ihop.

För ytterligare information
Daniel Ferreira, kommunikationsansvarig, 0702553168

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-24 13:49
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut